Почетак » Обавештења » О Граду
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРAДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом  нацрта  Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године  (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, иницијативе , сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се у периоду од 20.8.2021. до 27.8. 2021. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: marko.savic@pozarevac.rs   или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,нацрт  Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године “

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге, иницијативе  и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и Текст Нацрта.

Закључак

Програм јавне расправе

Текст Нацрта