Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

POZIV ZA UČЕŠĆЕ U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA POŽARЕVCA 2024-2026. I AKCIONOG PLANA PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA POŽARЕVCA 2024-2026.

Gradsko veće Grada Požareva poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026.  i Akcionog plana Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026. (u daljem tekstu: Nacrt) i daju predloge, sugestije i komentare.

              Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 16. aprila do 23. aprila 2024. godine.

              Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca na adresu elektronske pošte: adjordjevic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevac, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026. i Akcionom planu Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2024-2026.“

              Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

              Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i tekst Nacrta.