Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2024-2026. И АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2024-2026.

Градско веће Града Пожарева позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавност и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Програма развоја спорта Града Пожаревца 2024-2026.  и Акционог плана Програма развоја спорта Града Пожаревца 2024-2026. (у даљем тексту: Нацрт) и дају предлоге, сугестије и коментаре.

              Јавна расправа о Нацрту одржаће се у периоду од 16. априла до 23. априла 2024. године.

              Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском већу Града Пожаревца на адресу електронске поште: adjordjevic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Дринска број 2 Пожаревац, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту Програма развоја спорта Града Пожаревца 2024-2026. и Акционом плану Програма развоја спорта Града Пожаревца 2024-2026.“

              По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 8 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

              Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и текст Нацрта.