Почетак » Обавештења
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2024–2026. ГОДИНЕ.

Градско веће Града Пожарева позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавност и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период 2024–2026. године (у даљем тексту: Нацрт) и дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се у периоду од 30. новембра до 6. децембра 2023. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском већу Града Пожаревца на адресу електронске поште: tanja.mihajlovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Одељење за друштвене делатноси Градске управе Града Пожаревца, Дринска број 2 Пожаревац, са назнаком: „За јавну расправу Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период 2024–2026. године.“

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и текст Нацрта.