Početak » Obaveštenja
 

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STATUTARNE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA POŽAREVCA

Gradsko veće Grada Požarevca poziva građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost, kao i sve zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Statutarne odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 18. juna 2019. godine do 24. juna 2019. godine.

Otvoreni sastanak sa predstavnicima predlagača održaće se dana 24. juna 2019. godine u 13,00 sati u sali 11 Gradske uprave Grada Požarevca.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: ntrajkovic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu Nacrta promene Statuta“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod:

Podeli sa drugima: Facebook Twitter