Почетак » Актуелно » О Граду
 

Пратећи програми ИгараThe Following program of the Games

Пратеће манифестације 49. Љубичевских коњичких игара настављене су концертом изворне народне музике а на централном тргу у Пожаревцу наступио је Чеда Марковић са Народним оркестром. Уследило је представљање фолклорних ансамбала и трубача Екрема Мамутовића као и групе „Легенде“. Књига професора Владимира Шукљевића „Витезови и витешке игре кроз историју“ биће представљена је у Трофејној сали Ергеле Љубичево. На простору Галерије Милене Павловић Барилли наступиће таленти музичке школе „Стеван Мокрањац“. До отварања игара, у четвртак увече је одржан концерт „Неверних беба“ у центру Пожаревца. Дечја ликовна колонија у галерији „Барилли“ одржава се од четвртка до суботе а у истом простору ће у четвртак бити одржано књижевно вече на којем ће бити представљен уметнички портрет Милисава Миленковића. Изложба коња одржава се на градском хиподрому у петак преподне, а истог дана биће отворена међународна изложба ситних животиња на драговачком путу коју организује Удружење „Љубимац“. Званично отварање 49. Љубичевских коњичких игара, као својеврсног увода у јубиларну, пету деценију постојања ове јединствене манифестације, са свечаном поворком главним варошким улицама, биће одржано вечерас од 18 сати и 30 минута. Након отварања је концерт плесног клуба „Болеро“, затим велики, традиционални ватромет и наступ фолк певачице Драгане Мирковић Бистрик, Шареница, фолклор…

Уочи званичног почетка пратећих манифестација у оквиру 49. Љубичевских коњичких игара, означеног величанственим карневалом, на брду Тулба изнад Пожаревца одржан је изванредан концерт етно музике на коме су наступили Биљана Крстић и реномирани ансамбл „Бистрик“. Пријатно вече и изванредан амбијент са панорамом града у летњој ноћи одушевили су бројну публику уз једнодушну констатацију да је овај простор, удаљен само један километар од центра града, „душу дао“ за организовање сличних и других пригодних манифестација па су челни функционери града и публика били једнодушни у оцени да би овај простор, у коме се налазе Парк Пожаревачког мира са Царским шатором и Етно парк са сталном поставком и повременим изложбама, требало претворити у још једно култно место где би житељи Пожаревца и њихови гости могли да уживају на сасвим посебан начин.

Гостовала је и „Жикина шареница“, једна од најпопуларнијих емисија Забавног програма Радио телевизије Србије, која је на Тулби окупила готово све оне који могу да репрезентују Пожаревац пред читавом земљом и светом пошто се емитује и путем сателита. Било је ту коња и јахача, кочија, витезова, певача, играча, плесних група, представника најуспешнијих институција културе, туристичких знаменитости… Промовисана је Смедеревска јесен која се у суседној вароши одржава одмах по завршетку Љубичевских коњичких игара.

 

Дан након завршетка карневалских манифестација пожаревљанима су се представили бројни фолклорни ансамбли, еминентни интерпретатори изворне народне музике, громогласни мајстори-трубачи…

 

Пожаревачки карневал 2012 Галерија – Пожаревачки Карневал 2012

Associated events 49th Ljubicevo Equestrian Games have continued the traditional folk music concert at a central square in Pozarevac Ceda Markovic performed with the National Orchestra. Followed by presentation of folk ensembles and trumpet player Ekrem Mamutovic and group “Legends”. Professor Vladimir Sukljevica book “Knights and chivalry game in history” will be presented in a championship-winning Hall of Paddock Ljubicevo. At the Gallery Milena Pavlovic Barilli talents will perform music school “Stevan Mokranjac”. Until the opening game on Thursday evening’s concert “Neverne bebe” in the center of Pozarevac. Children’s art colony in the gallery “Barilli” will be held from Thursday to Saturday in the same area will be held on Thursday evening in the literature which will be presented to an art portrait Milisava Milenkovic. Horse exhibition held at the city racecourse on Friday morning, and will be opened on the same day international exhibition of small animals in the road dragovačkom organized by the Association “Pet”. The official opening of the 49th Ljubicevo Equestrian Games, as a kind of introduction to the anniversary, the fifth decade of this unique event, with the main ceremonial parade of the traditional urban streets, will be held the evening of 18 hours and 30 minutes. After the opening concert of the dance club “Bolero”, then great fireworks and traditional folk performance by singer Dragana Mirkovic Bistrik, folklore …

Ahead of the official start of accompanying events in the 49th Ljubicevo Equestrian Games, denoted magnificent carnival, on the hill above Tulba in Pozarevac held an extraordinary concert of ethnic music in which performed Biljana Krstic and renowned ensemble “Bistrik”. Good evening and a great atmosphere with panoramic views of the city in the summer nights are delighted numerous audiences with unanimous conclusion that this area, just one mile from the city center, “given my soul” to organize similar events and other appropriate officials and the heads of the audience were unanimous in their assessment that this space, which includes Park arevac peace with the imperial tent and Ethno park with a permanent exhibition and temporary exhibitions, it turned into another famous place where Pozarevac residents and their guests to enjoy a very special way.

She has performed and “Zikina sarenica”, one of the most entertaining program of Radio Television Serbia, which gathered nearly all those who can represent Pozarevac and the entire country and the world since the broadcasts via satellite. There were horses and horsemen, chariots, knights, singers, dancers, dance groups, representatives of the most successful cultural institutions, tourist attractions … Promoted “Smederevo autumn”, which is held in a neighboring town immediately after Ljubicevo Equestrian Games.

Day after the end of the carnival events citizens have presented numerous ensembles, eminent interpreters of traditional folk music, loud trumpet-masters …

Подели са другима: Facebook Twitter