Почетак » Обавештења » О Граду
 

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2013. годиниProposed list for allocation of funds for financing and co-financing of culture in 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури

који се финансирају и суфинансирају

из буџета града Пожаревца у 2013. години

број: 06-40-384/2013

датум: 07.03.2013. године

П о ж а р е в а ц

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2013. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 12.02.2013. ГОДИНЕ

 Предлог листе за расподелу средстава за фин. и субфин. пројеката у култури у 2013. години

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2013. години у саставу: др Марина Николић, председник Комисије, Радомир Михајловић, Беба Станковић, Бојан Гачевић и Сања Жарић, чланови Комисије,дана 07.03.2013. године, извршила је отварање приспелих пријавапо расписаном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2013. години из средстава буџета града Пожаревца, објављеног у листу „Реч народа“ од 12.02.2013. године.

Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Благовремено до 27.02.2013. године на адресу Комисије стигле су 36 пријаве, док неблаговремених пријава није било.

I Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава бр. 06-40-384/2013 од 07.03.2013. године.

II По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија констатује да су следеће пријаве НЕИСПРАВНЕ, односно подносиоци уз захтев нису доставили ништа од тражене документације:

1. Пријава број 06-40-241/2013 од 18.02.2013. године, подносилац пријаве МЗ „Братинац“ – Братинац.

2. Пријава број 06-40-289/2013 од 26.02.2013.године, подносилац пријаве Миодраг Лазаревић – Пожаревац

III Од приспелих пријава, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ОДБИЈУ:

1. Пријава број 06-40-264/2013 од 21.02.2013. године, подносилац пријаве Удружење грађана – КУД „Булевар“ – Пожаревац, назив пројекта: Позоришна представа: „Тмина“ – Леонида Андрејева, износ тражених средстава 70.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

2. Пријава број 06-40-265/2013 од 21.02.2013. године, подносилац пријаве Удружење грађана – КУД „Булевар“ – Пожаревац, назив пројекта: Позоришна представа – монодрама „Тајкун“ – Недељка Меселџије, износ тражених средстава: 70.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

3. Пријава број 06-40-278/2013 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве Културно издавачки центар „Српска кућа“ – Пожаревац, назив пројекта: Дечије позоришне представе, износ тражених средстава: 90.000,00 динара динара.

Образложење: Одбија се зато што овакву врсту пројекта треба реализовати преко других институција.

4. Пријава број 06-40-282/2013 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве Културно издавачки центар „Српска кућа“ – Пожаревац, назив пројекта: Књига „Први српски патријарх Патријарх Димитрије Павловић“, износ тражених средстава: 80.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

5. Пријава број 06-40-286/2013-2 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве УНБО „Сашка и дружина“ – Пожаревац, назив пројекта: Летње позоришне радионице и позоришна представа „Зли клил клан“, износ тражених средстава: 251.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

6. Пријава број 06-40-286/2013-3 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве УНБО „Сашка и дружина“ – Пожаревац, назив пројекта: Позоришне радионице и позоришна представа „Само мама“, износ тражених средстава: 170.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

7. Пријава број 06-40-290/2013 од 26.02.2013. године, подносилац пријаве Агенција „Студио СЦ“ – Јагодина, назив пројекта: Манифестација „Први саксофон Србије“, износ тражених средстава: / динара.

Образложење: Одбија се зато што подносилац захтева нема седиште односно пребивалиште на територији града Пожаревца.

8. Пријава број 06-40-296/2013 од 26.02.2013. године, подносилац пријаве Удружење потомака ратника 1912-1920 – Пожаревац, назив пројекта: Књига „Споменици и обележја града Пожаревца“, износ тражених средстава: 250.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

9. Пријава број 06-40-300/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Фондација „Дана“ – Пожаревац, назив пројекта: Конзервација и ревитализација културне баштине сарачко седларског заната, износ тражених средстава: 700.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

10. Пријава број 06-40-315/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Дејан Марјановић – Пожаревац, назив пројекта: Изложба фотографија у оквиру глумачких свечаности „Дани Миливоја Живановића“, износ тражених средстава: 70.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што пројекат није предвиђен програмом организационог одбора 18. глумачких свечаности „Дани Миливоја Живановића“.

11. Пријава број 06-40-320/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве КУД „Бубушинац“ – Бубушинац, назив пројекaта: Снимање музичких нумера Етно певачке групе „Месечина“, износ тражених средстава: 600.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено финансирање пројеката са комерцијалним ефектима.

12. Пријава број 06-40-322/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Пожаревачка гимназија – Пожаревац, назив пројекта: Зборник радова са радионицама Креативног писања ученика Пожаревачке гимназије, износ тражених средстава: 50.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено финансирање пројеката установа чији је оснивач Република Србија.

13. Пријава број 06-40-323/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Пожаревачка гимназија – Пожаревац, назив пројекта: Кинематографија – ликовна колонија „Пожаревачка гимназија 2013“, износ тражених средстава: 170.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено финансирање пројеката установа чији је оснивач Република Србија.

14. Пријава број 06-40-324/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Пожаревачка гимназија – Пожаревац, назив пројекта: Ликовна колонија „Пожаревачка гимназија 2013“, износ тражених средстава 65.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено финансирање пројеката установа чији је оснивач Република Србија.

15. Пријава број 06-40-331/2013-2 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Омладински савет Пожаревац , назив пројекта: Радио радионица „Од нас за Вас“, износ тражених средстава: 220.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што овакву врсту пројекта треба реализовати преко других институција

IV Од приспелих пријава, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ПРИХВАТЕ:

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2013. годину и Закључком Градског већа града Пожаревца број 01-06-8/2013-15 од 04.02.2013. године,за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури у 2013. години,опредељена сусредства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која ће бити расподељена путем расписаног конкурса.

1. Пријава бр. 06-40-258/2013 од 21.02.2013. године, подносилац: Агенција за уметничко стваралаштво „Јовановић АРТ“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Документарна филмска прича о животу Велибора Васовића

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програм/пројекта: трошкови снимања на терену – 50.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара.

2. Пријава бр. 06-40-266/2013 од 21.02.2013. године, подносилац: Удружење грађана – КУД „Булевар“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Позоришна луткарска представа: „Мргуд деца и саобраћај“ Љубише Ршумовића.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: куповина материјала за израду сцене – 28.000,00 динара и куповина материјала за шивење, готових костима… – 56.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 84.000,00 динара. 

3. Пријава бр. 06-40-271/2013 од 22.02.2013. године, подносилац:Горан Јовановић – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Монографија „Руски филм постсовјетске ере“

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови штампе – 120.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 120.000,00 динара.

4. Пријава број 06-40-281/2013 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве Културно издавачки центар „Српска кућа“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Књига „Зборник писаца Браничевског округа“.

Одобрена средства за следеће активности: трошкови припреме за штампу и штампа – 20.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 20.000,00 динара.

5. Пријава број 06-40-286/2013-1 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве УНБО „Сашка и дружина“ – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Позоришне радионице за децу и младе и позоришна представа „Сунчана долина речи“.

Одобрена средства за следеће активности: штампа 100 плаката, пун колор Б3 формат 13.200,00 динара, штампа 5.000 летака, А6 формат, две боје, једнострано – 10.800,00 динара, закуп простора за рад позоришне радионице – 48.000,00 динара и укупни трошкови пута – 62.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 134.000,00 динара.

6. Пријава број 06-40-295/2013 од 26.02.2013. године, подносилац пријаве Удружење потомака ратника 1912-1920 – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Часопис „Браничевски светионик“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампа часописа – 30.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 30.000,00 динара.

7. Пријава бр. 06-40-297/2013 од 26.02.2013. године, подносилац: Удружење ликовних стваралаца „Милена Павловић Брили“ – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Међународни еко ликовни сабор „Чачалица 2013“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: сликарски материјал – 200.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 200.000,00 динара.

8. Пријава бр. 06-40-301/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Фондација „Дана“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Мултимедијална изложба „Савремена музејска дидактика уз помоћ нових информационих технологија и мултимедијалних метода“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: подуговарачи – 200.000,00 динара и промоција – 51.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 251.000,00 динара.

9. Пријава бр. 06-40-302/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Владица Винкић – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Кинематографија: „Уместо срца доброта куца“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови снимања на терену – 50.000,00 динара и трошкови израде шпица и графичке анимације – 10.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 60.000,00 динара.

10. Пријава бр. 06-40-305/2013-1 од 27.02.2013. године, подносилац: Културно просветна заједница – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Такмичење рецитатора.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: превоз – 35.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 35.000,00 динара.

11. Пријава бр. 06-40-305/2013-2 од 27.02.2013. године, подносилац: Културно просветна заједница – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Књижевни конкурс „Есеј о глумцу“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: израда пера – 5.000,00 динара и услуге по уговору – 30.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 35.000,00 динара.

12. Пријава бр. 06-40-305/2013-3 од 27.02.2013. године, подносилац: Културно просветна заједница – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Новембарски дани културе града Пожаревца.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампање – 20.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 20.000,00 динара.

13. Пријава бр. 06-40-305/2013-4 од 27.02.2013. године, подносилац: Културно просветна заједница – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Фестивал младих града Пожаревца.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампања – 30.000,00 динара и закуп простора – 20.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара.

14. Пријава бр. 06-40-312/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Друштво српско-грчког пријатељства „Риста Колоњас“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Изложба слика/фотографија/докумената грчких аутора.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: превоз изложбених експоната – 40.000,00 динара и израда каталошког материјала – 5.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 45.000,00 динара.

15. Пријава бр. 06-40-321/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Биљана Миловановић Живак – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Збирка приповедака „Лосос плови узводно“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампа – 60.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 60.000,00 динара.

16. Пријава бр. 06-40-325/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Удружење ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Међународна ликовна колонија „Пожаревац у очима младих“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: каталог – 80.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 80.000,00 динара.

17. Пријава бр. 06-40-326/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: У.Г. Српско-Грчког пријатељства „Мост“ за Браничевски округ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: VII Међународна ликовна колонија „Балкане мој“ 2013.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: сликарска платна (боје, уља, терпентин, палета, четкице, чанчићи, штафелаји, шпахтле… – 100.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара.

18. Пријава бр. 06-40-331/2013-1 од 27.02.2013. године, подносилац: Омладински савет Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: 34 Мајска гитаријада „Меморијал Милета Вељковића“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: маркетиншке активности – 20.000,00 динара, трошкови логистике (људски ресурси) – 150.000,00 динара, специјални гост – 200.000,00 динара, трошкови исхране и освежења – 60.000,00 динара и трошкови награда у натури – 120.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 550.000,00 динара.

19. Пријава бр. 06-40-347/2013 од 28.02.2013. године, подносилац: Коло српских сестара месни одбор Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Културно образовна манифестација „Стишка посна трпеза“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: набавка материјала (плакати, штампани материјал за учеснике, такмичар, обавештења, оглашавања у средствима информисања, ПТТ трошкови…) – 10.000,00 динара, трошкови предавача са стране (професионалних лица), превоз дневница – 5.000,00 динара, трошкови закупа простора за излагање – 10.000,00 динара, постављање изложбе – 5.000,00 динара, техничка подлога (видео презентација предавања о посту) – 5.000,00 динара, израда диплома, пехара, обезбеђење награда учесницима у манифестацији – 10.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 45.000,00 динара.

Комисија од укупно опредељених средстава у износу од 2.000.000,00 динара предлаже да се за наведене програме/пројекте одобри износ од 1.969.000,00 динара.

Укупан износ нерасподељен средстава је 31.000,00 динара.

Предлог листе објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 26.03.2013. године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца.

Приговор на предлог листе учесници конкурсамогу уложити у року од 3 дана од дана објављивања предлога листе, на адресу: Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2013. години, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Приговор на предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2013. години“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури

који се финансирају и суфинансирају

из буџета града Пожаревца у 2013. години

број: 06-40-384/2013

датум: 07.03.2013. године

П о ж а р е в а ц

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2013. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 12.02.2013. ГОДИНЕ

 Предлог листе за расподелу средстава за фин. и субфин. пројеката у култури у 2013. години

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2013. години у саставу: др Марина Николић, председник Комисије, Радомир Михајловић, Беба Станковић, Бојан Гачевић и Сања Жарић, чланови Комисије,дана 07.03.2013. године, извршила је отварање приспелих пријавапо расписаном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2013. години из средстава буџета града Пожаревца, објављеног у листу „Реч народа“ од 12.02.2013. године.

Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Благовремено до 27.02.2013. године на адресу Комисије стигле су 36 пријаве, док неблаговремених пријава није било.

I Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава бр. 06-40-384/2013 од 07.03.2013. године.

II По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија констатује да су следеће пријаве НЕИСПРАВНЕ, односно подносиоци уз захтев нису доставили ништа од тражене документације:

1. Пријава број 06-40-241/2013 од 18.02.2013. године, подносилац пријаве МЗ „Братинац“ – Братинац.

2. Пријава број 06-40-289/2013 од 26.02.2013.године, подносилац пријаве Миодраг Лазаревић – Пожаревац

III Од приспелих пријава, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ОДБИЈУ:

1. Пријава број 06-40-264/2013 од 21.02.2013. године, подносилац пријаве Удружење грађана – КУД „Булевар“ – Пожаревац, назив пројекта: Позоришна представа: „Тмина“ – Леонида Андрејева, износ тражених средстава 70.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

2. Пријава број 06-40-265/2013 од 21.02.2013. године, подносилац пријаве Удружење грађана – КУД „Булевар“ – Пожаревац, назив пројекта: Позоришна представа – монодрама „Тајкун“ – Недељка Меселџије, износ тражених средстава: 70.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

3. Пријава број 06-40-278/2013 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве Културно издавачки центар „Српска кућа“ – Пожаревац, назив пројекта: Дечије позоришне представе, износ тражених средстава: 90.000,00 динара динара.

Образложење: Одбија се зато што овакву врсту пројекта треба реализовати преко других институција.

4. Пријава број 06-40-282/2013 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве Културно издавачки центар „Српска кућа“ – Пожаревац, назив пројекта: Књига „Први српски патријарх Патријарх Димитрије Павловић“, износ тражених средстава: 80.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

5. Пријава број 06-40-286/2013-2 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве УНБО „Сашка и дружина“ – Пожаревац, назив пројекта: Летње позоришне радионице и позоришна представа „Зли клил клан“, износ тражених средстава: 251.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

6. Пријава број 06-40-286/2013-3 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве УНБО „Сашка и дружина“ – Пожаревац, назив пројекта: Позоришне радионице и позоришна представа „Само мама“, износ тражених средстава: 170.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

7. Пријава број 06-40-290/2013 од 26.02.2013. године, подносилац пријаве Агенција „Студио СЦ“ – Јагодина, назив пројекта: Манифестација „Први саксофон Србије“, износ тражених средстава: / динара.

Образложење: Одбија се зато што подносилац захтева нема седиште односно пребивалиште на територији града Пожаревца.

8. Пријава број 06-40-296/2013 од 26.02.2013. године, подносилац пријаве Удружење потомака ратника 1912-1920 – Пожаревац, назив пројекта: Књига „Споменици и обележја града Пожаревца“, износ тражених средстава: 250.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

9. Пријава број 06-40-300/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Фондација „Дана“ – Пожаревац, назив пројекта: Конзервација и ревитализација културне баштине сарачко седларског заната, износ тражених средстава: 700.000,00 динара.

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.

10. Пријава број 06-40-315/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Дејан Марјановић – Пожаревац, назив пројекта: Изложба фотографија у оквиру глумачких свечаности „Дани Миливоја Живановића“, износ тражених средстава: 70.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што пројекат није предвиђен програмом организационог одбора 18. глумачких свечаности „Дани Миливоја Живановића“.

11. Пријава број 06-40-320/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве КУД „Бубушинац“ – Бубушинац, назив пројекaта: Снимање музичких нумера Етно певачке групе „Месечина“, износ тражених средстава: 600.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено финансирање пројеката са комерцијалним ефектима.

12. Пријава број 06-40-322/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Пожаревачка гимназија – Пожаревац, назив пројекта: Зборник радова са радионицама Креативног писања ученика Пожаревачке гимназије, износ тражених средстава: 50.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено финансирање пројеката установа чији је оснивач Република Србија.

13. Пријава број 06-40-323/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Пожаревачка гимназија – Пожаревац, назив пројекта: Кинематографија – ликовна колонија „Пожаревачка гимназија 2013“, износ тражених средстава: 170.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено финансирање пројеката установа чији је оснивач Република Србија.

14. Пријава број 06-40-324/2013 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Пожаревачка гимназија – Пожаревац, назив пројекта: Ликовна колонија „Пожаревачка гимназија 2013“, износ тражених средстава 65.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено финансирање пројеката установа чији је оснивач Република Србија.

15. Пријава број 06-40-331/2013-2 од 27.02.2013. године, подносилац пријаве Омладински савет Пожаревац , назив пројекта: Радио радионица „Од нас за Вас“, износ тражених средстава: 220.000,00 динара.

Образложење: Одбија се зато што овакву врсту пројекта треба реализовати преко других институција

IV Од приспелих пријава, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ПРИХВАТЕ:

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2013. годину и Закључком Градског већа града Пожаревца број 01-06-8/2013-15 од 04.02.2013. године,за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури у 2013. години,опредељена сусредства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која ће бити расподељена путем расписаног конкурса.

1. Пријава бр. 06-40-258/2013 од 21.02.2013. године, подносилац: Агенција за уметничко стваралаштво „Јовановић АРТ“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Документарна филмска прича о животу Велибора Васовића

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програм/пројекта: трошкови снимања на терену – 50.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара.

2. Пријава бр. 06-40-266/2013 од 21.02.2013. године, подносилац: Удружење грађана – КУД „Булевар“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Позоришна луткарска представа: „Мргуд деца и саобраћај“ Љубише Ршумовића.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: куповина материјала за израду сцене – 28.000,00 динара и куповина материјала за шивење, готових костима… – 56.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 84.000,00 динара. 

3. Пријава бр. 06-40-271/2013 од 22.02.2013. године, подносилац:Горан Јовановић – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Монографија „Руски филм постсовјетске ере“

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови штампе – 120.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 120.000,00 динара.

4. Пријава број 06-40-281/2013 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве Културно издавачки центар „Српска кућа“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Књига „Зборник писаца Браничевског округа“.

Одобрена средства за следеће активности: трошкови припреме за штампу и штампа – 20.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 20.000,00 динара.

5. Пријава број 06-40-286/2013-1 од 25.02.2013. године, подносилац пријаве УНБО „Сашка и дружина“ – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Позоришне радионице за децу и младе и позоришна представа „Сунчана долина речи“.

Одобрена средства за следеће активности: штампа 100 плаката, пун колор Б3 формат 13.200,00 динара, штампа 5.000 летака, А6 формат, две боје, једнострано – 10.800,00 динара, закуп простора за рад позоришне радионице – 48.000,00 динара и укупни трошкови пута – 62.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 134.000,00 динара.

6. Пријава број 06-40-295/2013 од 26.02.2013. године, подносилац пријаве Удружење потомака ратника 1912-1920 – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Часопис „Браничевски светионик“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампа часописа – 30.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 30.000,00 динара.

7. Пријава бр. 06-40-297/2013 од 26.02.2013. године, подносилац: Удружење ликовних стваралаца „Милена Павловић Брили“ – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Међународни еко ликовни сабор „Чачалица 2013“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: сликарски материјал – 200.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 200.000,00 динара.

8. Пријава бр. 06-40-301/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Фондација „Дана“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Мултимедијална изложба „Савремена музејска дидактика уз помоћ нових информационих технологија и мултимедијалних метода“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: подуговарачи – 200.000,00 динара и промоција – 51.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 251.000,00 динара.

9. Пријава бр. 06-40-302/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Владица Винкић – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Кинематографија: „Уместо срца доброта куца“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови снимања на терену – 50.000,00 динара и трошкови израде шпица и графичке анимације – 10.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 60.000,00 динара.

10. Пријава бр. 06-40-305/2013-1 од 27.02.2013. године, подносилац: Културно просветна заједница – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Такмичење рецитатора.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: превоз – 35.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 35.000,00 динара.

11. Пријава бр. 06-40-305/2013-2 од 27.02.2013. године, подносилац: Културно просветна заједница – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Књижевни конкурс „Есеј о глумцу“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: израда пера – 5.000,00 динара и услуге по уговору – 30.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 35.000,00 динара.

12. Пријава бр. 06-40-305/2013-3 од 27.02.2013. године, подносилац: Културно просветна заједница – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Новембарски дани културе града Пожаревца.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампање – 20.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 20.000,00 динара.

13. Пријава бр. 06-40-305/2013-4 од 27.02.2013. године, подносилац: Културно просветна заједница – Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Фестивал младих града Пожаревца.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампања – 30.000,00 динара и закуп простора – 20.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара.

14. Пријава бр. 06-40-312/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Друштво српско-грчког пријатељства „Риста Колоњас“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Изложба слика/фотографија/докумената грчких аутора.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: превоз изложбених експоната – 40.000,00 динара и израда каталошког материјала – 5.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 45.000,00 динара.

15. Пријава бр. 06-40-321/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Биљана Миловановић Живак – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Збирка приповедака „Лосос плови узводно“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампа – 60.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 60.000,00 динара.

16. Пријава бр. 06-40-325/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: Удружење ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Међународна ликовна колонија „Пожаревац у очима младих“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: каталог – 80.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 80.000,00 динара.

17. Пријава бр. 06-40-326/2013 од 27.02.2013. године, подносилац: У.Г. Српско-Грчког пријатељства „Мост“ за Браничевски округ – Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: VII Међународна ликовна колонија „Балкане мој“ 2013.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: сликарска платна (боје, уља, терпентин, палета, четкице, чанчићи, штафелаји, шпахтле… – 100.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара.

18. Пријава бр. 06-40-331/2013-1 од 27.02.2013. године, подносилац: Омладински савет Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: 34 Мајска гитаријада „Меморијал Милета Вељковића“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: маркетиншке активности – 20.000,00 динара, трошкови логистике (људски ресурси) – 150.000,00 динара, специјални гост – 200.000,00 динара, трошкови исхране и освежења – 60.000,00 динара и трошкови награда у натури – 120.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 550.000,00 динара.

19. Пријава бр. 06-40-347/2013 од 28.02.2013. године, подносилац: Коло српских сестара месни одбор Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Културно образовна манифестација „Стишка посна трпеза“.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: набавка материјала (плакати, штампани материјал за учеснике, такмичар, обавештења, оглашавања у средствима информисања, ПТТ трошкови…) – 10.000,00 динара, трошкови предавача са стране (професионалних лица), превоз дневница – 5.000,00 динара, трошкови закупа простора за излагање – 10.000,00 динара, постављање изложбе – 5.000,00 динара, техничка подлога (видео презентација предавања о посту) – 5.000,00 динара, израда диплома, пехара, обезбеђење награда учесницима у манифестацији – 10.000,00 динара

Укупно одобрена средства: 45.000,00 динара.

Комисија од укупно опредељених средстава у износу од 2.000.000,00 динара предлаже да се за наведене програме/пројекте одобри износ од 1.969.000,00 динара.

Укупан износ нерасподељен средстава је 31.000,00 динара.

Предлог листе објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 26.03.2013. године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца.

Приговор на предлог листе учесници конкурсамогу уложити у року од 3 дана од дана објављивања предлога листе, на адресу: Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2013. години, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Приговор на предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2013. години“.

Подели са другима: Facebook Twitter