Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2013. godiniProposed list for allocation of funds for financing and co-financing of culture in 2013.

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi

koji se finansiraju i sufinansiraju

iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini

broj: 06-40-384/2013

datum: 07.03.2013. godine

P o ž a r e v a c

PREDLOG LISTE

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI U 2013. GODINI, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOM U LISTU „REČ NARODA“ OD 12.02.2013. GODINE

 Predlog liste za raspodelu sredstava za fin. i subfin. projekata u kulturi u 2013. godini

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini u sastavu: dr Marina Nikolić, predsednik Komisije, Radomir Mihajlović, Beba Stanković, Bojan Gačević i Sanja Žarić, članovi Komisije,dana 07.03.2013. godine, izvršila je otvaranje prispelih prijavapo raspisanom Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2013. godini iz sredstava budžeta grada Požarevca, objavljenog u listu „Reč naroda“ od 12.02.2013. godine.

Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Blagovremeno do 27.02.2013. godine na adresu Komisije stigle su 36 prijave, dok neblagovremenih prijava nije bilo.

I Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava br. 06-40-384/2013 od 07.03.2013. godine.

II Po izvršenom pregledu blagovremenih prijava Komisija konstatuje da su sledeće prijave NEISPRAVNE, odnosno podnosioci uz zahtev nisu dostavili ništa od tražene dokumentacije:

1. Prijava broj 06-40-241/2013 od 18.02.2013. godine, podnosilac prijave MZ „Bratinac“ – Bratinac.

2. Prijava broj 06-40-289/2013 od 26.02.2013.godine, podnosilac prijave Miodrag Lazarević – Požarevac

III Od prispelih prijava, Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca ODBIJU:

1. Prijava broj 06-40-264/2013 od 21.02.2013. godine, podnosilac prijave Udruženje građana – KUD „Bulevar“ – Požarevac, naziv projekta: Pozorišna predstava: „Tmina“ – Leonida Andrejeva, iznos traženih sredstava 70.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

2. Prijava broj 06-40-265/2013 od 21.02.2013. godine, podnosilac prijave Udruženje građana – KUD „Bulevar“ – Požarevac, naziv projekta: Pozorišna predstava – monodrama „Tajkun“ – Nedeljka Meseldžije, iznos traženih sredstava: 70.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

3. Prijava broj 06-40-278/2013 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave Kulturno izdavački centar „Srpska kuća“ – Požarevac, naziv projekta: Dečije pozorišne predstave, iznos traženih sredstava: 90.000,00 dinara dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što ovakvu vrstu projekta treba realizovati preko drugih institucija.

4. Prijava broj 06-40-282/2013 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave Kulturno izdavački centar „Srpska kuća“ – Požarevac, naziv projekta: Knjiga „Prvi srpski patrijarh Patrijarh Dimitrije Pavlović“, iznos traženih sredstava: 80.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

5. Prijava broj 06-40-286/2013-2 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave UNBO „Saška i družina“ – Požarevac, naziv projekta: Letnje pozorišne radionice i pozorišna predstava „Zli klil klan“, iznos traženih sredstava: 251.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

6. Prijava broj 06-40-286/2013-3 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave UNBO „Saška i družina“ – Požarevac, naziv projekta: Pozorišne radionice i pozorišna predstava „Samo mama“, iznos traženih sredstava: 170.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

7. Prijava broj 06-40-290/2013 od 26.02.2013. godine, podnosilac prijave Agencija „Studio SC“ – Jagodina, naziv projekta: Manifestacija „Prvi saksofon Srbije“, iznos traženih sredstava: / dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što podnosilac zahteva nema sedište odnosno prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

8. Prijava broj 06-40-296/2013 od 26.02.2013. godine, podnosilac prijave Udruženje potomaka ratnika 1912-1920 – Požarevac, naziv projekta: Knjiga „Spomenici i obeležja grada Požarevca“, iznos traženih sredstava: 250.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

9. Prijava broj 06-40-300/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Fondacija „Dana“ – Požarevac, naziv projekta: Konzervacija i revitalizacija kulturne baštine saračko sedlarskog zanata, iznos traženih sredstava: 700.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

10. Prijava broj 06-40-315/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Dejan Marjanović – Požarevac, naziv projekta: Izložba fotografija u okviru glumačkih svečanosti „Dani Milivoja Živanovića“, iznos traženih sredstava: 70.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što projekat nije predviđen programom organizacionog odbora 18. glumačkih svečanosti „Dani Milivoja Živanovića“.

11. Prijava broj 06-40-320/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave KUD „Bubušinac“ – Bubušinac, naziv projekata: Snimanje muzičkih numera Etno pevačke grupe „Mesečina“, iznos traženih sredstava: 600.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno finansiranje projekata sa komercijalnim efektima.

12. Prijava broj 06-40-322/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Požarevačka gimnazija – Požarevac, naziv projekta: Zbornik radova sa radionicama Kreativnog pisanja učenika Požarevačke gimnazije, iznos traženih sredstava: 50.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno finansiranje projekata ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

13. Prijava broj 06-40-323/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Požarevačka gimnazija – Požarevac, naziv projekta: Kinematografija – likovna kolonija „Požarevačka gimnazija 2013“, iznos traženih sredstava: 170.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno finansiranje projekata ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

14. Prijava broj 06-40-324/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Požarevačka gimnazija – Požarevac, naziv projekta: Likovna kolonija „Požarevačka gimnazija 2013“, iznos traženih sredstava 65.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno finansiranje projekata ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

15. Prijava broj 06-40-331/2013-2 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Omladinski savet Požarevac , naziv projekta: Radio radionica „Od nas za Vas“, iznos traženih sredstava: 220.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što ovakvu vrstu projekta treba realizovati preko drugih institucija

IV Od prispelih prijava, Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca PRIHVATE:

Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu i Zaključkom Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-8/2013-15 od 04.02.2013. godine,za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi u 2013. godini,opredeljena susredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, koja će biti raspodeljena putem raspisanog konkursa.

1. Prijava br. 06-40-258/2013 od 21.02.2013. godine, podnosilac: Agencija za umetničko stvaralaštvo „Jovanović ART“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Dokumentarna filmska priča o životu Velibora Vasovića

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru program/projekta: troškovi snimanja na terenu – 50.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 50.000,00 dinara.

2. Prijava br. 06-40-266/2013 od 21.02.2013. godine, podnosilac: Udruženje građana – KUD „Bulevar“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Pozorišna lutkarska predstava: „Mrgud deca i saobraćaj“ Ljubiše Ršumovića.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: kupovina materijala za izradu scene – 28.000,00 dinara i kupovina materijala za šivenje, gotovih kostima… – 56.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 84.000,00 dinara. 

3. Prijava br. 06-40-271/2013 od 22.02.2013. godine, podnosilac:Goran Jovanović – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Monografija „Ruski film postsovjetske ere“

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: troškovi štampe – 120.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 120.000,00 dinara.

4. Prijava broj 06-40-281/2013 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave Kulturno izdavački centar „Srpska kuća“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Knjiga „Zbornik pisaca Braničevskog okruga“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti: troškovi pripreme za štampu i štampa – 20.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 20.000,00 dinara.

5. Prijava broj 06-40-286/2013-1 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave UNBO „Saška i družina“ – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Pozorišne radionice za decu i mlade i pozorišna predstava „Sunčana dolina reči“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti: štampa 100 plakata, pun kolor B3 format 13.200,00 dinara, štampa 5.000 letaka, A6 format, dve boje, jednostrano – 10.800,00 dinara, zakup prostora za rad pozorišne radionice – 48.000,00 dinara i ukupni troškovi puta – 62.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 134.000,00 dinara.

6. Prijava broj 06-40-295/2013 od 26.02.2013. godine, podnosilac prijave Udruženje potomaka ratnika 1912-1920 – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Časopis „Braničevski svetionik“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: štampa časopisa – 30.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 30.000,00 dinara.

7. Prijava br. 06-40-297/2013 od 26.02.2013. godine, podnosilac: Udruženje likovnih stvaralaca „Milena Pavlović Brili“ – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Međunarodni eko likovni sabor „Čačalica 2013“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: slikarski materijal – 200.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 200.000,00 dinara.

8. Prijava br. 06-40-301/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Fondacija „Dana“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Multimedijalna izložba „Savremena muzejska didaktika uz pomoć novih informacionih tehnologija i multimedijalnih metoda“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: podugovarači – 200.000,00 dinara i promocija – 51.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 251.000,00 dinara.

9. Prijava br. 06-40-302/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Vladica Vinkić – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Kinematografija: „Umesto srca dobrota kuca“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: troškovi snimanja na terenu – 50.000,00 dinara i troškovi izrade špica i grafičke animacije – 10.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 60.000,00 dinara.

10. Prijava br. 06-40-305/2013-1 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Kulturno prosvetna zajednica – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Takmičenje recitatora.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: prevoz – 35.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 35.000,00 dinara.

11. Prijava br. 06-40-305/2013-2 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Kulturno prosvetna zajednica – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Književni konkurs „Esej o glumcu“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: izrada pera – 5.000,00 dinara i usluge po ugovoru – 30.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 35.000,00 dinara.

12. Prijava br. 06-40-305/2013-3 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Kulturno prosvetna zajednica – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Novembarski dani kulture grada Požarevca.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: štampanje – 20.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 20.000,00 dinara.

13. Prijava br. 06-40-305/2013-4 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Kulturno prosvetna zajednica – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Festival mladih grada Požarevca.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: štampanja – 30.000,00 dinara i zakup prostora – 20.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 50.000,00 dinara.

14. Prijava br. 06-40-312/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Društvo srpsko-grčkog prijateljstva „Rista Kolonjas“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Izložba slika/fotografija/dokumenata grčkih autora.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: prevoz izložbenih eksponata – 40.000,00 dinara i izrada kataloškog materijala – 5.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 45.000,00 dinara.

15. Prijava br. 06-40-321/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Biljana Milovanović Živak – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Zbirka pripovedaka „Losos plovi uzvodno“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: štampa – 60.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 60.000,00 dinara.

16. Prijava br. 06-40-325/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Udruženje likovnih stvaralaca „Đura Jakšić“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Međunarodna likovna kolonija „Požarevac u očima mladih“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: katalog – 80.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 80.000,00 dinara.

17. Prijava br. 06-40-326/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: U.G. Srpsko-Grčkog prijateljstva „Most“ za Braničevski okrug – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: VII Međunarodna likovna kolonija „Balkane moj“ 2013.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: slikarska platna (boje, ulja, terpentin, paleta, četkice, čančići, štafelaji, špahtle… – 100.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 100.000,00 dinara.

18. Prijava br. 06-40-331/2013-1 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Omladinski savet Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: 34 Majska gitarijada „Memorijal Mileta Veljkovića“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: marketinške aktivnosti – 20.000,00 dinara, troškovi logistike (ljudski resursi) – 150.000,00 dinara, specijalni gost – 200.000,00 dinara, troškovi ishrane i osveženja – 60.000,00 dinara i troškovi nagrada u naturi – 120.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 550.000,00 dinara.

19. Prijava br. 06-40-347/2013 od 28.02.2013. godine, podnosilac: Kolo srpskih sestara mesni odbor Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Kulturno obrazovna manifestacija „Stiška posna trpeza“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: nabavka materijala (plakati, štampani materijal za učesnike, takmičar, obaveštenja, oglašavanja u sredstvima informisanja, PTT troškovi…) – 10.000,00 dinara, troškovi predavača sa strane (profesionalnih lica), prevoz dnevnica – 5.000,00 dinara, troškovi zakupa prostora za izlaganje – 10.000,00 dinara, postavljanje izložbe – 5.000,00 dinara, tehnička podloga (video prezentacija predavanja o postu) – 5.000,00 dinara, izrada diploma, pehara, obezbeđenje nagrada učesnicima u manifestaciji – 10.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 45.000,00 dinara.

Komisija od ukupno opredeljenih sredstava u iznosu od 2.000.000,00 dinara predlaže da se za navedene programe/projekte odobri iznos od 1.969.000,00 dinara.

Ukupan iznos neraspodeljen sredstava je 31.000,00 dinara.

Predlog liste objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 26.03.2013. godine i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca.

Prigovor na predlog liste učesnici konkursamogu uložiti u roku od 3 dana od dana objavljivanja predloga liste, na adresu: Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Prigovor na predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2013. godini“.

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi

koji se finansiraju i sufinansiraju

iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini

broj: 06-40-384/2013

datum: 07.03.2013. godine

P o ž a r e v a c

PREDLOG LISTE

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI U 2013. GODINI, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOM U LISTU „REČ NARODA“ OD 12.02.2013. GODINE

 Predlog liste za raspodelu sredstava za fin. i subfin. projekata u kulturi u 2013. godini

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini u sastavu: dr Marina Nikolić, predsednik Komisije, Radomir Mihajlović, Beba Stanković, Bojan Gačević i Sanja Žarić, članovi Komisije,dana 07.03.2013. godine, izvršila je otvaranje prispelih prijavapo raspisanom Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2013. godini iz sredstava budžeta grada Požarevca, objavljenog u listu „Reč naroda“ od 12.02.2013. godine.

Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Blagovremeno do 27.02.2013. godine na adresu Komisije stigle su 36 prijave, dok neblagovremenih prijava nije bilo.

I Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava br. 06-40-384/2013 od 07.03.2013. godine.

II Po izvršenom pregledu blagovremenih prijava Komisija konstatuje da su sledeće prijave NEISPRAVNE, odnosno podnosioci uz zahtev nisu dostavili ništa od tražene dokumentacije:

1. Prijava broj 06-40-241/2013 od 18.02.2013. godine, podnosilac prijave MZ „Bratinac“ – Bratinac.

2. Prijava broj 06-40-289/2013 od 26.02.2013.godine, podnosilac prijave Miodrag Lazarević – Požarevac

III Od prispelih prijava, Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca ODBIJU:

1. Prijava broj 06-40-264/2013 od 21.02.2013. godine, podnosilac prijave Udruženje građana – KUD „Bulevar“ – Požarevac, naziv projekta: Pozorišna predstava: „Tmina“ – Leonida Andrejeva, iznos traženih sredstava 70.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

2. Prijava broj 06-40-265/2013 od 21.02.2013. godine, podnosilac prijave Udruženje građana – KUD „Bulevar“ – Požarevac, naziv projekta: Pozorišna predstava – monodrama „Tajkun“ – Nedeljka Meseldžije, iznos traženih sredstava: 70.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

3. Prijava broj 06-40-278/2013 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave Kulturno izdavački centar „Srpska kuća“ – Požarevac, naziv projekta: Dečije pozorišne predstave, iznos traženih sredstava: 90.000,00 dinara dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što ovakvu vrstu projekta treba realizovati preko drugih institucija.

4. Prijava broj 06-40-282/2013 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave Kulturno izdavački centar „Srpska kuća“ – Požarevac, naziv projekta: Knjiga „Prvi srpski patrijarh Patrijarh Dimitrije Pavlović“, iznos traženih sredstava: 80.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

5. Prijava broj 06-40-286/2013-2 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave UNBO „Saška i družina“ – Požarevac, naziv projekta: Letnje pozorišne radionice i pozorišna predstava „Zli klil klan“, iznos traženih sredstava: 251.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

6. Prijava broj 06-40-286/2013-3 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave UNBO „Saška i družina“ – Požarevac, naziv projekta: Pozorišne radionice i pozorišna predstava „Samo mama“, iznos traženih sredstava: 170.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

7. Prijava broj 06-40-290/2013 od 26.02.2013. godine, podnosilac prijave Agencija „Studio SC“ – Jagodina, naziv projekta: Manifestacija „Prvi saksofon Srbije“, iznos traženih sredstava: / dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što podnosilac zahteva nema sedište odnosno prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

8. Prijava broj 06-40-296/2013 od 26.02.2013. godine, podnosilac prijave Udruženje potomaka ratnika 1912-1920 – Požarevac, naziv projekta: Knjiga „Spomenici i obeležja grada Požarevca“, iznos traženih sredstava: 250.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

9. Prijava broj 06-40-300/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Fondacija „Dana“ – Požarevac, naziv projekta: Konzervacija i revitalizacija kulturne baštine saračko sedlarskog zanata, iznos traženih sredstava: 700.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zbog nedostatka sredstava opredeljenih Konkursom.

10. Prijava broj 06-40-315/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Dejan Marjanović – Požarevac, naziv projekta: Izložba fotografija u okviru glumačkih svečanosti „Dani Milivoja Živanovića“, iznos traženih sredstava: 70.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što projekat nije predviđen programom organizacionog odbora 18. glumačkih svečanosti „Dani Milivoja Živanovića“.

11. Prijava broj 06-40-320/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave KUD „Bubušinac“ – Bubušinac, naziv projekata: Snimanje muzičkih numera Etno pevačke grupe „Mesečina“, iznos traženih sredstava: 600.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno finansiranje projekata sa komercijalnim efektima.

12. Prijava broj 06-40-322/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Požarevačka gimnazija – Požarevac, naziv projekta: Zbornik radova sa radionicama Kreativnog pisanja učenika Požarevačke gimnazije, iznos traženih sredstava: 50.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno finansiranje projekata ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

13. Prijava broj 06-40-323/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Požarevačka gimnazija – Požarevac, naziv projekta: Kinematografija – likovna kolonija „Požarevačka gimnazija 2013“, iznos traženih sredstava: 170.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno finansiranje projekata ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

14. Prijava broj 06-40-324/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Požarevačka gimnazija – Požarevac, naziv projekta: Likovna kolonija „Požarevačka gimnazija 2013“, iznos traženih sredstava 65.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što konkursom nije predviđeno finansiranje projekata ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

15. Prijava broj 06-40-331/2013-2 od 27.02.2013. godine, podnosilac prijave Omladinski savet Požarevac , naziv projekta: Radio radionica „Od nas za Vas“, iznos traženih sredstava: 220.000,00 dinara.

Obrazloženje: Odbija se zato što ovakvu vrstu projekta treba realizovati preko drugih institucija

IV Od prispelih prijava, Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca PRIHVATE:

Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu i Zaključkom Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-8/2013-15 od 04.02.2013. godine,za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi u 2013. godini,opredeljena susredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, koja će biti raspodeljena putem raspisanog konkursa.

1. Prijava br. 06-40-258/2013 od 21.02.2013. godine, podnosilac: Agencija za umetničko stvaralaštvo „Jovanović ART“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Dokumentarna filmska priča o životu Velibora Vasovića

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru program/projekta: troškovi snimanja na terenu – 50.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 50.000,00 dinara.

2. Prijava br. 06-40-266/2013 od 21.02.2013. godine, podnosilac: Udruženje građana – KUD „Bulevar“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Pozorišna lutkarska predstava: „Mrgud deca i saobraćaj“ Ljubiše Ršumovića.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: kupovina materijala za izradu scene – 28.000,00 dinara i kupovina materijala za šivenje, gotovih kostima… – 56.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 84.000,00 dinara. 

3. Prijava br. 06-40-271/2013 od 22.02.2013. godine, podnosilac:Goran Jovanović – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Monografija „Ruski film postsovjetske ere“

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: troškovi štampe – 120.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 120.000,00 dinara.

4. Prijava broj 06-40-281/2013 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave Kulturno izdavački centar „Srpska kuća“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Knjiga „Zbornik pisaca Braničevskog okruga“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti: troškovi pripreme za štampu i štampa – 20.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 20.000,00 dinara.

5. Prijava broj 06-40-286/2013-1 od 25.02.2013. godine, podnosilac prijave UNBO „Saška i družina“ – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Pozorišne radionice za decu i mlade i pozorišna predstava „Sunčana dolina reči“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti: štampa 100 plakata, pun kolor B3 format 13.200,00 dinara, štampa 5.000 letaka, A6 format, dve boje, jednostrano – 10.800,00 dinara, zakup prostora za rad pozorišne radionice – 48.000,00 dinara i ukupni troškovi puta – 62.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 134.000,00 dinara.

6. Prijava broj 06-40-295/2013 od 26.02.2013. godine, podnosilac prijave Udruženje potomaka ratnika 1912-1920 – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Časopis „Braničevski svetionik“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: štampa časopisa – 30.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 30.000,00 dinara.

7. Prijava br. 06-40-297/2013 od 26.02.2013. godine, podnosilac: Udruženje likovnih stvaralaca „Milena Pavlović Brili“ – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Međunarodni eko likovni sabor „Čačalica 2013“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: slikarski materijal – 200.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 200.000,00 dinara.

8. Prijava br. 06-40-301/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Fondacija „Dana“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Multimedijalna izložba „Savremena muzejska didaktika uz pomoć novih informacionih tehnologija i multimedijalnih metoda“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: podugovarači – 200.000,00 dinara i promocija – 51.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 251.000,00 dinara.

9. Prijava br. 06-40-302/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Vladica Vinkić – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Kinematografija: „Umesto srca dobrota kuca“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: troškovi snimanja na terenu – 50.000,00 dinara i troškovi izrade špica i grafičke animacije – 10.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 60.000,00 dinara.

10. Prijava br. 06-40-305/2013-1 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Kulturno prosvetna zajednica – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Takmičenje recitatora.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: prevoz – 35.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 35.000,00 dinara.

11. Prijava br. 06-40-305/2013-2 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Kulturno prosvetna zajednica – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Književni konkurs „Esej o glumcu“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: izrada pera – 5.000,00 dinara i usluge po ugovoru – 30.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 35.000,00 dinara.

12. Prijava br. 06-40-305/2013-3 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Kulturno prosvetna zajednica – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Novembarski dani kulture grada Požarevca.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: štampanje – 20.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 20.000,00 dinara.

13. Prijava br. 06-40-305/2013-4 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Kulturno prosvetna zajednica – Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Festival mladih grada Požarevca.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: štampanja – 30.000,00 dinara i zakup prostora – 20.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 50.000,00 dinara.

14. Prijava br. 06-40-312/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Društvo srpsko-grčkog prijateljstva „Rista Kolonjas“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Izložba slika/fotografija/dokumenata grčkih autora.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: prevoz izložbenih eksponata – 40.000,00 dinara i izrada kataloškog materijala – 5.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 45.000,00 dinara.

15. Prijava br. 06-40-321/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Biljana Milovanović Živak – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Zbirka pripovedaka „Losos plovi uzvodno“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: štampa – 60.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 60.000,00 dinara.

16. Prijava br. 06-40-325/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Udruženje likovnih stvaralaca „Đura Jakšić“ – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: Međunarodna likovna kolonija „Požarevac u očima mladih“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: katalog – 80.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 80.000,00 dinara.

17. Prijava br. 06-40-326/2013 od 27.02.2013. godine, podnosilac: U.G. Srpsko-Grčkog prijateljstva „Most“ za Braničevski okrug – Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: VII Međunarodna likovna kolonija „Balkane moj“ 2013.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: slikarska platna (boje, ulja, terpentin, paleta, četkice, čančići, štafelaji, špahtle… – 100.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 100.000,00 dinara.

18. Prijava br. 06-40-331/2013-1 od 27.02.2013. godine, podnosilac: Omladinski savet Požarevac.

Naziv odobrenog programa/projekta: 34 Majska gitarijada „Memorijal Mileta Veljkovića“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: marketinške aktivnosti – 20.000,00 dinara, troškovi logistike (ljudski resursi) – 150.000,00 dinara, specijalni gost – 200.000,00 dinara, troškovi ishrane i osveženja – 60.000,00 dinara i troškovi nagrada u naturi – 120.000,00 dinara.

Ukupno odobrena sredstva: 550.000,00 dinara.

19. Prijava br. 06-40-347/2013 od 28.02.2013. godine, podnosilac: Kolo srpskih sestara mesni odbor Požarevac

Naziv odobrenog programa/projekta: Kulturno obrazovna manifestacija „Stiška posna trpeza“.

Odobrena sredstva za sledeće aktivnosti u okviru programa/projekta: nabavka materijala (plakati, štampani materijal za učesnike, takmičar, obaveštenja, oglašavanja u sredstvima informisanja, PTT troškovi…) – 10.000,00 dinara, troškovi predavača sa strane (profesionalnih lica), prevoz dnevnica – 5.000,00 dinara, troškovi zakupa prostora za izlaganje – 10.000,00 dinara, postavljanje izložbe – 5.000,00 dinara, tehnička podloga (video prezentacija predavanja o postu) – 5.000,00 dinara, izrada diploma, pehara, obezbeđenje nagrada učesnicima u manifestaciji – 10.000,00 dinara

Ukupno odobrena sredstva: 45.000,00 dinara.

Komisija od ukupno opredeljenih sredstava u iznosu od 2.000.000,00 dinara predlaže da se za navedene programe/projekte odobri iznos od 1.969.000,00 dinara.

Ukupan iznos neraspodeljen sredstava je 31.000,00 dinara.

Predlog liste objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca dana 26.03.2013. godine i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca.

Prigovor na predlog liste učesnici konkursamogu uložiti u roku od 3 dana od dana objavljivanja predloga liste, na adresu: Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Prigovor na predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2013. godini“.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter