Почетак » Обавештења » О Граду
 

Председнички избори 2017

Обавештење

ОВИМ ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА И ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ПРЕДЛАГАЧА ЗА БИРАЧКЕ ОДБОРЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РС КОЈИ СУ ОДРЖАНИ ДАНА 2.4.2017. ГОДИНЕ ДА ЋЕ СЕ ИСПЛАТА БИРАЧКИХ ОДБОРА, ПРЕМА УПУТСТВУ РИК-А, ВРШИТИ НА ЛИЧНЕ ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ ГРАЂАНА, ТЕ ЈЕ СТОГА ПОТРЕБНО ДА ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ПРЕДЛАГАЧА СКУПЕ ОД ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА КОПИЈЕ КАРТИЦА ЛИЧНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА И ЛИЧНИХ КАРАТА И ТАКО СКУПЉЕНА ДОКУМЕНТА ПРЕДАЈУ СЛУЖБИ РАЧУНОВОДСТВА У КАНЦ. 16. ГРАДСКЕ УПРАВЕ.

НА КОПИЈАМА ЈЕ ПОТРЕБНО УПИСАТИ НА КОМ БИРАЧКОМ МЕСТУ ЈЕ БИО ЧЛАН БИРАЧКОГ ОДБОРА И ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ УПИСАН У ИЗВЕШТАЈ О ПРИСУТНОСТИ И ДОСТАВЉЕНА ГОРЕ НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НЕЋЕ БИТИ ПРОБЛЕМА СА ИСПЛАТОМ.

ИЗНОС НАКНАДА КОЈИ ПРИПАДА ЧЛАНОВИМА БИРАЧКИХ ОДБОРА ЈЕ СЛЕДЕЋИ:

– ПРЕДСЕДНИЦИМА И ЗАМЕНИЦИМА ПРЕДСЕДНИКА ПО 2.500,00 ДИНАРА;

– ЧЛАНОВИМА И ЗАМЕНИЦИМА ЧЛАНОВА ПО 1.500,00 ДИНАРА.


Проширени састав бирачког одбора

Предлог доставити у канцеларију бр. 23 Градске управе Града Пожаревца ради провере бирачког права.
Предлог искључиво доставља овлашћено лице предлагача и предлог мора бити потписан од стране истог.
Предлог се ради провере бирачког права и ради убрзања поступка предлагања, због кратких рокова, може доставити и у обичној табели.
Након провере бирачког права и евентуалних исправки, предлог проширеног састава бирачких одбора обавезно доставити у електронском облику на мејл iantonijevic@pozarevac.rs ИСКЉУЧИВО У РИК-ОВОЈ ТАБЕЛИ СА ОВОГ САЈТА, ОДВОЈЕНО ЗА ПОЖАРЕВАЦ И КОСТОЛАЦ, најкасније до понедељка, 27.3.2017. године до 8,00 часова.
Пошто се након обраде података предлог хитно доставља РИК-у, после 10,00 часова истог дана, молимо сва овлашћена лица да поштују овај рок, обзиром да постоји могућност да, ако се закасни са достављањем предлога, исти не буде прихваћен од стране РИК-а.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Није дозвољено мењати садржај табеле која се шаље електронском поштом ни на који начин (допуњавати, брисати непопуњена поља и сл), већ предлог треба послати у интегралном облику.

– БИРАЧКО ПРАВО МОЖЕ СЕ ПРОВЕРИТИ И 25. И 26.3.2017. ГОДИНЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ 23. ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.
 
– ТАБЕЛЕ ПОПУЊАВАТИ ИСКЉУЧИВО ЋИРИЛИЧНИМ ПИСМОМ.
 

 Пожаревац – проширени састав

 Костолац – проширени састав

 Писмо радним телима – проширени састав


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ (22.03.2017)

ОВИМ ОБАВЕШТАВАМО ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, СХОДНО ЧЛ. 16. УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, ДА ЋЕ СЕ ОБУКА СТАЛНОГ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА ОД СТРАНЕ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ИЗБОРЕ У ПОЖАРЕВЦУ ОДРЖАТИ У УТОРАК, 28.3.2017. ГОДИНЕ У 17,00 САТИ У ВЕЛИКОЈ САЛИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ У ПОЖАРЕВЦУ.

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ИСПРЕД ПРЕДЛАГАЧА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РС ПОЖЕЉНО ЈЕ ДА ПРИСУСТВУЈУ ОВОЈ ОБУЦИ.


 Пожаревац – Стални састав бирачких одбора 

 Костолац – Стални састав бирачких одбора 

 Допис радним телима о предлагању сталног састава б.о.

Предлог доставити најкасније у петак, 17.03.2017. године до 14,00 часова у канцеларију бр. 23 градске управе Града Пожаревца ради провере бирачког права.
Предлог искључиво доставља овлашћено лице предлагача и предлог мора бити потписан од стране истог. 
Предлог се искључиво доставља у овој табели, одвојено за Пожаревац и Костолац, а све у складу са упутством РИК-а.
Након провере бирачког права и евентуалних исправки, предлог сталног састава бирачких одбора обавезно доставити у електронском облику на мејл iantonijevic@pozarevac.rs
 
ВАЖНА  НАПОМЕНА: Није дозвољено мењати садржај табеле ни на који начин (допуњавати, брисати непопуњена поља и сл), већ предлог треба предати у интегралном облику.
Назив предлагача у табели уписати према мерилима, односно скраћеном називу посланичке групе.
 

 МЕРИЛА

16.03.2017.


Бирачка места

 Пожаревац

 Костолац

У мерилима РИК-а за именовање сталног састава бирачког одбора бирачка места од 1-57 су за Град Пожаревац, а од 58-68 за ГО Костолац, према информацијама које смо добили од саветника РИК-а. Предлози за стални састав бирачких одбора ће се искључиво радити у табели РИК-а која ће уз потребно објашњење бити стављена на овај сајт!

Сва документа у вези председничких избора можете пронаћи овде:

http://www.rik.parlament.gov.rs/izbori-za-predsednika-republike-2017-dokumenta.php

 

Укупан број бирача на територији града Пожаревца: 70954
Пожаревац 59353
Костолац    11601
Подели са другима: Facebook Twitter