Почетак » Обавештења » Попис пољопривреде » О Граду
 

Прелиминарни распоред пописивача, по насељимаPreliminary Schedule of enumerators by settlements

 Прелиминарни распоред пописивача – ПОЖАРЕВАЦ

 Прелиминарни распоред пописивача – ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Датум објаве прелиминарног распореда пописивача 21. септембра

Кандидати који се налазе на листи (у оквиру насеља) испод црте јесу предвиђени за резервног пописивача.

Кандидати Ненад Стојимировић из Пожаревца, Бранислава Шушњар из Живице, Љиљана Савић из Батовца и Милена Дакић из Кличевца, који су имали исти број бодова са обуке са кандидатом изнад црте у усменом надметању дали један одговор мање, предвиђени су за резервног пописивача.

Кандидат Живорад Радивојевић у насељу Пругово, због најмањег броја бодова са обуке, није изабран за рад у својству резервног пописивача у Попису пољопривреде 2012.

Кандидат Милан Новаковић у насељу Лучица, због најмањег броја бодова са обуке, није изабран за рад у својству резервног пописивача у Попису пољопривреде 2012.

Кандидат Славољуб Марковић у насељу Бубушинац, због најмањег броја бодова са обуке, није изабран за рад у својству резервног пописивача у Попису пољопривреде 2012.

Кандидати имају право жалбе на прелиминарни распоред пописној комисији у наредна 24 сата.

Коначни распоред пописивача биће објављен 28. септембра.

Насеље Пожаревац 733083

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1МИРОСЛАВ, БОРИВОЈЕ, НЕШИЋ

23972

30

2

ЗВЕЗДАНА, МИРОСЛАВ, ЈОВАНОВИЋ

21882

30

3

МИЛЕНА, ДОБРИВОЈЕ, ЗАФИРОВИЋ СТОЈАНОВИЋ

23828

29

4ЉУДМИЛА, РАДМИЛО, СТАНКОВИЋ

24005

29

5НЕНАД, МИРОСЛАВ, СТАНОЈЕВИЋ

23791

28

6

ВЕЉКО, ОБРАД, НИКОЛИЋ

17351

28

7

МИЛОРАД, ЂОРЂЕ, ЛЕРО

23899

27

8

НЕНАД, МИРОСЛАВ, СТОЈИМИРОВИЋ

23937

26

9

МИРЈАНА, ЗЛАТКО, САРАТЛИЋ

22877

25

10

КАТАРИНА, МИЛАН, МИРЧЕТИЋ

22195

24

11

АЛЕКСАНДАР, ДУШАН, СТОЈАНОВИЋ

23856

одустао

Насеље Драговац 732931

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ЈЕЛЕНА, РАДЕ, МИЛОВАНОВИЋ

10511

26

Насеље Живица 732966

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1АНА, СЛАЂАН, НИКОЛАЈЕВИЋ

22316

29

2БРАНИСЛАВА, БРАНКО, ШУШЊАР

10255

28

Насеље Дубравица 732958

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ЛАНА, БРАНКО, РАДЕНКОВИЋ

18581

30

2МАЛИНА, РАДИША, БЛАГОЈЕВИЋ

13397

29

3БРАТИСЛАВА, ЗОРАН, НИКОЛИЋ

21560

27

4САША, МИЛУТИН, НИКОЛИЋ

21532

27

Насеље Батовац 732877

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ДРАГАНА, ДОБРИЦА, САВИЋ

21045

27

2ЉИЉАНА, ДОБРИЦА, САВИЋ

21019

26

Насеље Брежане 732915

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1СНЕЖАНА, СИНИША, МИЛОШЕВИЋ

9591

28

2

ВЕРИЦА, ДУШАН, ЈОВАНОВИЋ

18528

одустао

Насеље Ћириковац 733148

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1СЛАЂАНА, ИЛИЈА, ШЕОВИЋ

5324

31

2ЗЛАТИЦА, ДРАГОСЛАВ, МИЉКОВИЋ

5170

25

Насеље Речица 733113

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ВЕСНА, РАДИША, ИГЊАТОВИЋ

11319

30

Насеље Кличевац 733008

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ЈАСМИНА, ДРАГОСЛАВА, ВАСИЉЕВИЋ

9369

30

2

МИЛЕНА, ПРВОСЛАВ, ДАКИЋ

9217

29

Насеље Дрмно 733008

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1АНА, ДРАГАН, ЈОВАНОВ

5515

30

2ДЕЈАН, СЛАВОЉУБ, СТОЈАДИНОВИЋ

5481

28

Насеље Брадарац 732893

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ВЕСНА, ДОБРИЦА, РИСТИЋ

23304

27

2ВИОЛЕТА, МИЛОМИР, СТОЈАДИНОВИЋ

5667

одустала

Насеље Братинац 732907

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1МАРИНА, СЛАВИША, ИВАНОВИЋ

18554

29

2БОЖИДАР, ДУШАН, МАРКОВИЋ

6466

одустао

Насеље Бубушинац 732923

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1БОЈАН, ЉУБИША, ДИНИЋ

7115

30

2ДАНИЈЕЛА, РАДИША, СТАНКОВИЋ

6933

29

3СЛАВОЉУБ, ЖИВОРАД, МАРКОВИЋ

6864

22

Насеље Трњане 733130

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ДЕЈАН, СЛАВИША, СТОЈИЋЕВИЋ

6758

26

Насеље Берање 732885

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ГОРДАНА, ЖИВИСЛАВ, МИЛОЈЕВИЋ

21680

27

Насеље Касидол 732974

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1КАТАРИНА, ТОМИСЛАВ, МАРЈАНОВИЋ

5435

27

Насеље Пољана 733091

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

МАРИЈА, ЈОВИЦА, ЖИВКОВИЋ

8968

29

2ВЕСНА, ПРЕДРАГ, СТЕФАНОВИЋ

8705

27

3ВЛАДИМИР, ЖИВОТА, ИВИЋ

4880

20

Насеље Пругово 733105

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

САША, ДРАГОСЛАВ, МАРЈАНОВИЋ

22430

31

2

АНА, САША, СТАНКОВИЋ

22595

28

3ЖИВОРАД, МИОДРАГ, РАДИВОЈЕВИЋ

9029

21

Насеље Лучица 733024

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1МИЛИЦА, ДОБРИЦА, СТОЈКОВИЋ

8632

31

2ЈЕЛЕНА, СЛАВИША, ПЕТРОВИЋ

8061

26

3

ВЛАДА, ЧЕДОМИР, ВЕЉКОВИЋ

7944

25

4

МИЛАН, ДРАГИША, НОВАКОВИЋ

8814

22

ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

Датум објаве прелиминарног распореда пописивача 21. септембра

Кандидати имају право жалбе на прелиминарни распоред пописној комисији у наредна 24 сата.

Коначни распоред пописивача биће објављен 28. септембра.

Насеље Кленовник 732982

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ИВАНА, ЗОРАН, ИЛИЋ

24943

29

Насеље Костолац 733016

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1МИНА, ЗОРАН, МИНОВИЋ

24856

30

Насеље Острово 733067

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ЈАГУТКА, КРСТЕ, НИНКОВ

24744

29

Насеље Петка 733075

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ТАЊА, СИНИША, ИЛИЋ

25042

29

2МАРИЈА, ДРАГАН, РИСТИЋ

24664

28

Насеље Село Костолац 733121

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ГОРИЦА, МИЛЕ, РАДОСАВЉЕВИЋ

24604

26

 Прелиминарни распоред пописивача – ПОЖАРЕВАЦ

 Прелиминарни распоред пописивача – ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Датум објаве прелиминарног распореда пописивача 21. септембра

Кандидати који се налазе на листи (у оквиру насеља) испод црте јесу предвиђени за резервног пописивача.

Кандидати Ненад Стојимировић из Пожаревца, Бранислава Шушњар из Живице, Љиљана Савић из Батовца и Милена Дакић из Кличевца, који су имали исти број бодова са обуке са кандидатом изнад црте у усменом надметању дали један одговор мање, предвиђени су за резервног пописивача.

Кандидат Живорад Радивојевић у насељу Пругово, због најмањег броја бодова са обуке, није изабран за рад у својству резервног пописивача у Попису пољопривреде 2012.

Кандидат Милан Новаковић у насељу Лучица, због најмањег броја бодова са обуке, није изабран за рад у својству резервног пописивача у Попису пољопривреде 2012.

Кандидат Славољуб Марковић у насељу Бубушинац, због најмањег броја бодова са обуке, није изабран за рад у својству резервног пописивача у Попису пољопривреде 2012.

Кандидати имају право жалбе на прелиминарни распоред пописној комисији у наредна 24 сата.

Коначни распоред пописивача биће објављен 28. септембра.

Насеље Пожаревац 733083

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1МИРОСЛАВ, БОРИВОЈЕ, НЕШИЋ

23972

30

2

ЗВЕЗДАНА, МИРОСЛАВ, ЈОВАНОВИЋ

21882

30

3

МИЛЕНА, ДОБРИВОЈЕ, ЗАФИРОВИЋ СТОЈАНОВИЋ

23828

29

4ЉУДМИЛА, РАДМИЛО, СТАНКОВИЋ

24005

29

5НЕНАД, МИРОСЛАВ, СТАНОЈЕВИЋ

23791

28

6

ВЕЉКО, ОБРАД, НИКОЛИЋ

17351

28

7

МИЛОРАД, ЂОРЂЕ, ЛЕРО

23899

27

8

НЕНАД, МИРОСЛАВ, СТОЈИМИРОВИЋ

23937

26

9

МИРЈАНА, ЗЛАТКО, САРАТЛИЋ

22877

25

10

КАТАРИНА, МИЛАН, МИРЧЕТИЋ

22195

24

11

АЛЕКСАНДАР, ДУШАН, СТОЈАНОВИЋ

23856

одустао

Насеље Драговац 732931

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ЈЕЛЕНА, РАДЕ, МИЛОВАНОВИЋ

10511

26

Насеље Живица 732966

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1АНА, СЛАЂАН, НИКОЛАЈЕВИЋ

22316

29

2БРАНИСЛАВА, БРАНКО, ШУШЊАР

10255

28

Насеље Дубравица 732958

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ЛАНА, БРАНКО, РАДЕНКОВИЋ

18581

30

2МАЛИНА, РАДИША, БЛАГОЈЕВИЋ

13397

29

3БРАТИСЛАВА, ЗОРАН, НИКОЛИЋ

21560

27

4САША, МИЛУТИН, НИКОЛИЋ

21532

27

Насеље Батовац 732877

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ДРАГАНА, ДОБРИЦА, САВИЋ

21045

27

2ЉИЉАНА, ДОБРИЦА, САВИЋ

21019

26

Насеље Брежане 732915

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1СНЕЖАНА, СИНИША, МИЛОШЕВИЋ

9591

28

2

ВЕРИЦА, ДУШАН, ЈОВАНОВИЋ

18528

одустао

Насеље Ћириковац 733148

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1СЛАЂАНА, ИЛИЈА, ШЕОВИЋ

5324

31

2ЗЛАТИЦА, ДРАГОСЛАВ, МИЉКОВИЋ

5170

25

Насеље Речица 733113

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ВЕСНА, РАДИША, ИГЊАТОВИЋ

11319

30

Насеље Кличевац 733008

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ЈАСМИНА, ДРАГОСЛАВА, ВАСИЉЕВИЋ

9369

30

2

МИЛЕНА, ПРВОСЛАВ, ДАКИЋ

9217

29

Насеље Дрмно 733008

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1АНА, ДРАГАН, ЈОВАНОВ

5515

30

2ДЕЈАН, СЛАВОЉУБ, СТОЈАДИНОВИЋ

5481

28

Насеље Брадарац 732893

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ВЕСНА, ДОБРИЦА, РИСТИЋ

23304

27

2ВИОЛЕТА, МИЛОМИР, СТОЈАДИНОВИЋ

5667

одустала

Насеље Братинац 732907

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1МАРИНА, СЛАВИША, ИВАНОВИЋ

18554

29

2БОЖИДАР, ДУШАН, МАРКОВИЋ

6466

одустао

Насеље Бубушинац 732923

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1БОЈАН, ЉУБИША, ДИНИЋ

7115

30

2ДАНИЈЕЛА, РАДИША, СТАНКОВИЋ

6933

29

3СЛАВОЉУБ, ЖИВОРАД, МАРКОВИЋ

6864

22

Насеље Трњане 733130

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ДЕЈАН, СЛАВИША, СТОЈИЋЕВИЋ

6758

26

Насеље Берање 732885

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ГОРДАНА, ЖИВИСЛАВ, МИЛОЈЕВИЋ

21680

27

Насеље Касидол 732974

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1КАТАРИНА, ТОМИСЛАВ, МАРЈАНОВИЋ

5435

27

Насеље Пољана 733091

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

МАРИЈА, ЈОВИЦА, ЖИВКОВИЋ

8968

29

2ВЕСНА, ПРЕДРАГ, СТЕФАНОВИЋ

8705

27

3ВЛАДИМИР, ЖИВОТА, ИВИЋ

4880

20

Насеље Пругово 733105

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

САША, ДРАГОСЛАВ, МАРЈАНОВИЋ

22430

31

2

АНА, САША, СТАНКОВИЋ

22595

28

3ЖИВОРАД, МИОДРАГ, РАДИВОЈЕВИЋ

9029

21

Насеље Лучица 733024

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1МИЛИЦА, ДОБРИЦА, СТОЈКОВИЋ

8632

31

2ЈЕЛЕНА, СЛАВИША, ПЕТРОВИЋ

8061

26

3

ВЛАДА, ЧЕДОМИР, ВЕЉКОВИЋ

7944

25

4

МИЛАН, ДРАГИША, НОВАКОВИЋ

8814

22

ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

Датум објаве прелиминарног распореда пописивача 21. септембра

Кандидати имају право жалбе на прелиминарни распоред пописној комисији у наредна 24 сата.

Коначни распоред пописивача биће објављен 28. септембра.

Насеље Кленовник 732982

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ИВАНА, ЗОРАН, ИЛИЋ

24943

29

Насеље Костолац 733016

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1МИНА, ЗОРАН, МИНОВИЋ

24856

30

Насеље Острово 733067

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ЈАГУТКА, КРСТЕ, НИНКОВ

24744

29

Насеље Петка 733075

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ТАЊА, СИНИША, ИЛИЋ

25042

29

2МАРИЈА, ДРАГАН, РИСТИЋ

24664

28

Насеље Село Костолац 733121

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1ГОРИЦА, МИЛЕ, РАДОСАВЉЕВИЋ

24604

26