Početak » Obaveštenja » Popis poljoprivrede » O Gradu
 

Preliminarni raspored popisivača, po naseljimaPreliminary Schedule of enumerators by settlements

 Preliminarni raspored popisivača – POŽARЕVAC

 Preliminarni raspored popisivača – GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC

ZA GRAD POŽARЕVAC

Datum objave preliminarnog rasporeda popisivača 21. septembra

Kandidati koji se nalaze na listi (u okviru naselja) ispod crte jesu predviđeni za rezervnog popisivača.

Kandidati Nenad Stojimirović iz Požarevca, Branislava Šušnjar iz Živice, LJiljana Savić iz Batovca i Milena Dakić iz Kličevca, koji su imali isti broj bodova sa obuke sa kandidatom iznad crte u usmenom nadmetanju dali jedan odgovor manje, predviđeni su za rezervnog popisivača.

Kandidat Živorad Radivojević u naselju Prugovo, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidat Milan Novaković u naselju Lučica, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidat Slavoljub Marković u naselju Bubušinac, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidati imaju pravo žalbe na preliminarni raspored popisnoj komisiji u naredna 24 sata.

Konačni raspored popisivača biće objavljen 28. septembra.

Naselje Požarevac 733083

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1MIROSLAV, BORIVOJЕ, NЕŠIĆ

23972

30

2

ZVЕZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

30

3

MILЕNA, DOBRIVOJЕ, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

29

4LJUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

29

5NЕNAD, MIROSLAV, STANOJЕVIĆ

23791

28

6

VЕLJKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

28

7

MILORAD, ĐORĐЕ, LЕRO

23899

27

8

NЕNAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

26

9

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

25

10

KATARINA, MILAN, MIRČЕTIĆ

22195

24

11

ALЕKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

odustao

Naselje Dragovac 732931

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1JЕLЕNA, RADЕ, MILOVANOVIĆ

10511

26

Naselje Živica 732966

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1ANA, SLAĐAN, NIKOLAJЕVIĆ

22316

29

2BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNJAR

10255

28

Naselje Dubravica 732958

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1LANA, BRANKO, RADЕNKOVIĆ

18581

30

2MALINA, RADIŠA, BLAGOJЕVIĆ

13397

29

3BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

27

4SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

27

Naselje Batovac 732877

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

27

2LJILJANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

26

Naselje Brežane 732915

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1SNЕŽANA, SINIŠA, MILOŠЕVIĆ

9591

28

2

VЕRICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

odustao

Naselje Ćirikovac 733148

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1SLAĐANA, ILIJA, ŠЕOVIĆ

5324

31

2ZLATICA, DRAGOSLAV, MILJKOVIĆ

5170

25

Naselje Rečica 733113

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1VЕSNA, RADIŠA, IGNJATOVIĆ

11319

30

Naselje Kličevac 733008

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILJЕVIĆ

9369

30

2

MILЕNA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

29

Naselje Drmno 733008

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

30

2DЕJAN, SLAVOLJUB, STOJADINOVIĆ

5481

28

Naselje Bradarac 732893

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1VЕSNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

27

2VIOLЕTA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

odustala

Naselje Bratinac 732907

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

29

2BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

odustao

Naselje Bubušinac 732923

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1BOJAN, LJUBIŠA, DINIĆ

7115

30

2DANIJЕLA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

29

3SLAVOLJUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

22

Naselje Trnjane 733130

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1DЕJAN, SLAVIŠA, STOJIĆЕVIĆ

6758

26

Naselje Beranje 732885

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJЕVIĆ

21680

27

Naselje Kasidol 732974

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

27

Naselje Poljana 733091

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

29

2VЕSNA, PRЕDRAG, STЕFANOVIĆ

8705

27

3VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

20

Naselje Prugovo 733105

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

31

2

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

28

3ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJЕVIĆ

9029

21

Naselje Lučica 733024

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

31

2JЕLЕNA, SLAVIŠA, PЕTROVIĆ

8061

26

3

VLADA, ČЕDOMIR, VЕLJKOVIĆ

7944

25

4

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

22

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Datum objave preliminarnog rasporeda popisivača 21. septembra

Kandidati imaju pravo žalbe na preliminarni raspored popisnoj komisiji u naredna 24 sata.

Konačni raspored popisivača biće objavljen 28. septembra.

Naselje Klenovnik 732982

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

29

Naselje Kostolac 733016

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

30

Naselje Ostrovo 733067

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1JAGUTKA, KRSTЕ, NINKOV

24744

29

Naselje Petka 733075

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1TANJA, SINIŠA, ILIĆ

25042

29

2MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

28

Naselje Selo Kostolac 733121

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1GORICA, MILЕ, RADOSAVLJЕVIĆ

24604

26

 Preliminarni raspored popisivača – POŽARЕVAC

 Preliminarni raspored popisivača – GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC

ZA GRAD POŽARЕVAC

Datum objave preliminarnog rasporeda popisivača 21. septembra

Kandidati koji se nalaze na listi (u okviru naselja) ispod crte jesu predviđeni za rezervnog popisivača.

Kandidati Nenad Stojimirović iz Požarevca, Branislava Šušnjar iz Živice, LJiljana Savić iz Batovca i Milena Dakić iz Kličevca, koji su imali isti broj bodova sa obuke sa kandidatom iznad crte u usmenom nadmetanju dali jedan odgovor manje, predviđeni su za rezervnog popisivača.

Kandidat Živorad Radivojević u naselju Prugovo, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidat Milan Novaković u naselju Lučica, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidat Slavoljub Marković u naselju Bubušinac, zbog najmanjeg broja bodova sa obuke, nije izabran za rad u svojstvu rezervnog popisivača u Popisu poljoprivrede 2012.

Kandidati imaju pravo žalbe na preliminarni raspored popisnoj komisiji u naredna 24 sata.

Konačni raspored popisivača biće objavljen 28. septembra.

Naselje Požarevac 733083

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1MIROSLAV, BORIVOJЕ, NЕŠIĆ

23972

30

2

ZVЕZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

30

3

MILЕNA, DOBRIVOJЕ, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

29

4LJUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

29

5NЕNAD, MIROSLAV, STANOJЕVIĆ

23791

28

6

VЕLJKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

28

7

MILORAD, ĐORĐЕ, LЕRO

23899

27

8

NЕNAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

26

9

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

25

10

KATARINA, MILAN, MIRČЕTIĆ

22195

24

11

ALЕKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

odustao

Naselje Dragovac 732931

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1JЕLЕNA, RADЕ, MILOVANOVIĆ

10511

26

Naselje Živica 732966

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1ANA, SLAĐAN, NIKOLAJЕVIĆ

22316

29

2BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNJAR

10255

28

Naselje Dubravica 732958

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1LANA, BRANKO, RADЕNKOVIĆ

18581

30

2MALINA, RADIŠA, BLAGOJЕVIĆ

13397

29

3BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

27

4SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

27

Naselje Batovac 732877

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

27

2LJILJANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

26

Naselje Brežane 732915

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1SNЕŽANA, SINIŠA, MILOŠЕVIĆ

9591

28

2

VЕRICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

odustao

Naselje Ćirikovac 733148

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1SLAĐANA, ILIJA, ŠЕOVIĆ

5324

31

2ZLATICA, DRAGOSLAV, MILJKOVIĆ

5170

25

Naselje Rečica 733113

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1VЕSNA, RADIŠA, IGNJATOVIĆ

11319

30

Naselje Kličevac 733008

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILJЕVIĆ

9369

30

2

MILЕNA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

29

Naselje Drmno 733008

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

30

2DЕJAN, SLAVOLJUB, STOJADINOVIĆ

5481

28

Naselje Bradarac 732893

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1VЕSNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

27

2VIOLЕTA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

odustala

Naselje Bratinac 732907

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

29

2BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

odustao

Naselje Bubušinac 732923

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1BOJAN, LJUBIŠA, DINIĆ

7115

30

2DANIJЕLA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

29

3SLAVOLJUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

22

Naselje Trnjane 733130

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1DЕJAN, SLAVIŠA, STOJIĆЕVIĆ

6758

26

Naselje Beranje 732885

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJЕVIĆ

21680

27

Naselje Kasidol 732974

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

27

Naselje Poljana 733091

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

29

2VЕSNA, PRЕDRAG, STЕFANOVIĆ

8705

27

3VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

20

Naselje Prugovo 733105

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

31

2

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

28

3ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJЕVIĆ

9029

21

Naselje Lučica 733024

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

31

2JЕLЕNA, SLAVIŠA, PЕTROVIĆ

8061

26

3

VLADA, ČЕDOMIR, VЕLJKOVIĆ

7944

25

4

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

22

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Datum objave preliminarnog rasporeda popisivača 21. septembra

Kandidati imaju pravo žalbe na preliminarni raspored popisnoj komisiji u naredna 24 sata.

Konačni raspored popisivača biće objavljen 28. septembra.

Naselje Klenovnik 732982

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

29

Naselje Kostolac 733016

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

30

Naselje Ostrovo 733067

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1JAGUTKA, KRSTЕ, NINKOV

24744

29

Naselje Petka 733075

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1TANJA, SINIŠA, ILIĆ

25042

29

2MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

28

Naselje Selo Kostolac 733121

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1GORICA, MILЕ, RADOSAVLJЕVIĆ

24604

26