Пријава корупције

У циљу спречавања корупције, на овој страници потпуно анонимно можете пријавити случајеве злоупотребе у раду градских управа и јавних предузећа.
 
Молимо Вас да не злоупотребљавате овај сервис. Свака злоупотреба подлеже законским санкцијама.
Члан 334.
 
  1. Ко пријави одређено лице да је учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности, а зна да то лице није учинилац тог дела, казниће се затвором од три месеца до три године.
  2. Казном из става 1. овог члана казниће се и ко подметањем трагова кривичног дела или на други начин изазове покретање кривичног поступка због кривичног дела за које се гони по службеној дужности против лица за које зна да није учинилац тог дела.
  3. Ко сам себе пријави да је учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да га није учинио, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
  4. Казном из става 3. овог члана казниће се и ко пријави да је учињено кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да то дело није учињено.

    Related Images: