Почетак » Актуелно » О Граду
 

Пријем представника Америчке хуманитарне организацијеReception of representatives of the American humanitarian organization

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић уприличио је у свом кабинету пријем представника: Америчке хуманитарне организације Савез светских цркава, организација Црвеног крста у Пожаревцу и Смедереву и Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ а разговарано је о пројектима повећања производње хране намењене социјално угроженим становницима преко Народне кухиње као и ученицима основних школа чије су породице слабијег материјалног стања.

Менаџер америчке хуманитарне организације за Југоисточну Европу Виталиј Ворона говорио је о добром искуству са Смедеревом. Разговор је текао у правцу сагледавања могућности да, на основу заједничких пројеката, хуманитарци из Америке финансирају објекте, механизацију и друге ресурсе у Пољопривредној школи чији би ученици, кроз редовну професионалну праксу, производили веће количине разноврсне хране биљног и животињског порекла и тиме омогућили да се број оброка за социјално угрожена лица у Народној кухињи, коју организује пожаревачки Црвени крст, повећа са садашњих 650 на око 1000. Релизација овог пројекта би, такође, омогућила да сви ученици основних школа, чијим родитељима плаћање обавезне ужине представља проблем, добијају тај оброк потпуно бесплатно док би за остале ђаке он био субвенционисан.Miodrag Milosavljevic – Mayor of Pozarevac  hosted a reception in his office: representatives of American humanitarian organization World Alliance of Churches, “Crveni krst” in Pozarevac and Smederevo and Agricultural School “Sonja Marinkovic” and discussed the projects to increase production of food for vulnerable residents through the National Kitchen and primary school pupils whose families are poor material condition.

The manager of the American humanitarian organization for South Eastern Europe Vitali Vorona talked about the good experience from Smederevo. Conversation flowed in the direction of investigating the possibilities that, based on joint projects, humanitarian workers from the U.S. financed buildings, machinery and other resources at the agricultural school whose students, through regular professional practice, produced large amounts of various foods of plant and animal origin and thus enable the number of meals to vulnerable people in “Narodnoj kuhinji” organized by “Crevni krst” Pozarevac,  increase from the current 650 to about 1000. Realization of this project would also provide that all primary school students who have problems with paying snacks get the meal free of charge while for the other students it will be subsidized.

Подели са другима: Facebook Twitter