Почетак » Актуелно » О Граду
 

Пројекат: Наше Право да живе боље

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ
„Наше Право да живе боље“
у оквиру пројекта који финансира Европска унија

„Подршка ЕУ Европска инклузивном друштву“

Овај пројекат се реализује у оквиру програма  „Подршка инклузивном друштву-Подршка социјалној инклузији најосетљивијих друштвених група, укључујући и Роме, кроз развој различитијих социјалних услуга“ који финансира Делегација Европске Уније у Србији, и који је подржан  укупним фондом у износу од 4.331.275,56 милиона евра и којим руководи Делегација Европске Уније у Републици Србији.

romi_1

Општи циљ: Побољшана образовна инклузију и смањено  сиромаштво Рома и Ромкиња у Пожаревцу.
Специфични циљеви:  Дугорочнија образовна инклузија ромских ученика почевши од предшколског узраста до средњошколског узраста, Побољшан социјални положај Рома кроз креативно коришћење слободног времена и јавних иницијатива; Промоција интер-секторских партнерстава у пружању подршке образовању и запошљавању Рома; одрживо смањење сиромаштва Рома кроз успостављање бизнис инкубатора и самозапошљавање; Повећана видљивост донатора као и  потреба и потенцијала Рома; Побољшана одрживост социјалне инклузије Рома кроз истраживање о основним животним потребама и ажурирање постојећег Локалног Акционог Плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња.

Очекивани резултати: 60 ромске деце  предшколског узраста  побољшало знање и вештине; 60 Рома који похађају основну школу  побољшали своја школска постигнућа и присуство часовима, 15 Рома средњошколаца добило подршку у савладавању школског градива; 200 ромске деце и младих развијен социјални, спорт и уметничке вештине; код 200 ромске деце и младих развијен друштвени активизам путем јавних иницијатива; РНВО и ЛС Пожаревац потписали споразум о партнерству; Подигнути капацитети 4 школа које обезбеђују подршку образновној инклузији Рома, Подигнути капацитети 12 јавних и приватних предузећа и установа путем стажирања Рома. Бизнис инкубатор успостављен и опремљен; Подигнут и изграђен  капацитет код 10 младих Рома  за развој сопственог пословања; Подигнути капацитети 30 Рома средњошколаца кроз стажирање;

romi_2

5 младих Рома  започели сопствени бизнис у инкубатору; успостављени основни подаци о потребама Рома у области становања, здравства, образовања и запошљавања, Усвојен нов  ЛАП за унапређење положаја Рома 2015-2018.; Одржане 3 конференције за медије;  Материјал за видљивост донатора и пројекта направљен и дистрибуиран; Друштвени медији редовно пружали информације о пројекту; 150.000 становника у Браничевском округу информисани о пројектним активностима.

Главне активности:
Организација 50 недељних активности за децу предшколског узраста, организација 300 менторских часова за децу у нижим и вишим разредима основне школе, Набавка и дистрибуције уџбеника и материјала за средњошколце, Организација 50 недељних активности/догадјаја за боље организовање и спроводјење слободног времена ученика,  Формирање бизнис инкубатора и регистрација , Набавка и монтажа опреме за кориснике бизнис инкубатора, организовање обуке у трајању од три месеца у циљу пословног развоја за потенцијалне кориснике БИ. организација интер-секторског стажирања за приправнике, развој новог ЛАП за Роме, техничка и стручна помоћ у вођењу бизниса у инкубатору и бројним другим активностима.

romi_3

Трајање пројекта је 18 месеци а укупна вредност пројекта је 118 116. 86 ЕУР

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући  Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова ,  који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области  социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

 

 Основне информације о пројекту

 Агенда

Подели са другима: Facebook Twitter