Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Projekat: Naše Pravo da žive bolje

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
„Naše Pravo da žive bolje“
u okviru projekta koji finansira Evropska unija

„Podrška EU Evropska inkluzivnom društvu“

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa  „Podrška inkluzivnom društvu-Podrška socijalnoj inkluziji najosetljivijih društvenih grupa, uključujući i Rome, kroz razvoj različitijih socijalnih usluga“ koji finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji, i koji je podržan  ukupnim fondom u iznosu od 4.331.275,56 miliona evra i kojim rukovodi Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji.

romi_1

Opšti cilj: Poboljšana obrazovna inkluziju i smanjeno  siromaštvo Roma i Romkinja u Požarevcu.
Specifični ciljevi:  Dugoročnija obrazovna inkluzija romskih učenika počevši od predškolskog uzrasta do srednjoškolskog uzrasta, Poboljšan socijalni položaj Roma kroz kreativno korišćenje slobodnog vremena i javnih inicijativa; Promocija inter-sektorskih partnerstava u pružanju podrške obrazovanju i zapošljavanju Roma; održivo smanjenje siromaštva Roma kroz uspostavljanje biznis inkubatora i samozapošljavanje; Povećana vidljivost donatora kao i  potreba i potencijala Roma; Poboljšana održivost socijalne inkluzije Roma kroz istraživanje o osnovnim životnim potrebama i ažuriranje postojećeg Lokalnog Akcionog Plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja.

Očekivani rezultati: 60 romske dece  predškolskog uzrasta  poboljšalo znanje i veštine; 60 Roma koji pohađaju osnovnu školu  poboljšali svoja školska postignuća i prisustvo časovima, 15 Roma srednjoškolaca dobilo podršku u savladavanju školskog gradiva; 200 romske dece i mladih razvijen socijalni, sport i umetničke veštine; kod 200 romske dece i mladih razvijen društveni aktivizam putem javnih inicijativa; RNVO i LS Požarevac potpisali sporazum o partnerstvu; Podignuti kapaciteti 4 škola koje obezbeđuju podršku obraznovnoj inkluziji Roma, Podignuti kapaciteti 12 javnih i privatnih preduzeća i ustanova putem stažiranja Roma. Biznis inkubator uspostavljen i opremljen; Podignut i izgrađen  kapacitet kod 10 mladih Roma  za razvoj sopstvenog poslovanja; Podignuti kapaciteti 30 Roma srednjoškolaca kroz stažiranje;

romi_2

5 mladih Roma  započeli sopstveni biznis u inkubatoru; uspostavljeni osnovni podaci o potrebama Roma u oblasti stanovanja, zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja, Usvojen nov  LAP za unapređenje položaja Roma 2015-2018.; Održane 3 konferencije za medije;  Materijal za vidljivost donatora i projekta napravljen i distribuiran; Društveni mediji redovno pružali informacije o projektu; 150.000 stanovnika u Braničevskom okrugu informisani o projektnim aktivnostima.

Glavne aktivnosti:
Organizacija 50 nedeljnih aktivnosti za decu predškolskog uzrasta, organizacija 300 mentorskih časova za decu u nižim i višim razredima osnovne škole, Nabavka i distribucije udžbenika i materijala za srednjoškolce, Organizacija 50 nedeljnih aktivnosti/dogadjaja za bolje organizovanje i sprovodjenje slobodnog vremena učenika,  Formiranje biznis inkubatora i registracija , Nabavka i montaža opreme za korisnike biznis inkubatora, organizovanje obuke u trajanju od tri meseca u cilju poslovnog razvoja za potencijalne korisnike BI. organizacija inter-sektorskog stažiranja za pripravnike, razvoj novog LAP za Rome, tehnička i stručna pomoć u vođenju biznisa u inkubatoru i brojnim drugim aktivnostima.

romi_3

Trajanje projekta je 18 meseci a ukupna vrednost projekta je 118 116. 86 EUR

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući  Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova ,  koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti  socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

 

 Osnovne informacije o projektu

 Agenda

Podeli sa drugima: Facebook Twitter