Projekat: ,,Upravljanje javnom svojinom za efikasnije lokalne samouprave’’

Projekat se finansira sredstvima Еvropske unije, kroz „Exchange 5“ program, a sprovodi ga Grad Požarevac, kao vodeći partner, sa još šest opština partnera- Petrovac na Mlavi, Kučevo, Velika Plana, Veliko Gradište, Golubac i Žagubica
Trajanje Projekta: 21.12.2018.-21.12.2019.
Vrednost Projekta 208.650,00 evra
Cilj: Projekat će doprineti lokalnom ekonomskom razvoju, kroz poboljšanje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u sedam lokalnih samouprava u Braničevsko-podunavskom regionu. Ovaj specifični cilj će se postići davanjem konkretnih rezultata kao rešenja za stvarne potrebe i ograničenja ciljnih grupa i krajnjih korisnika, kroz tri grupe aktivnosti:
– Jačanje administrativnih, organizacionih i tehničkih kapaciteta 7 JLS za efikasno upravljanje imovinom
– Poboljšane baze podataka o javnoj imovini koja su predmet prenosa u vlasništvo lokalnih samouprava
– Poboljšani preduslovi za korišćenje javne imovine
Tehnički kapaciteti zaposlenih biće poboljšani u Gradu i 6 partnerskih opština kroz unapređenje postojećeg IT sistema, administrativni i organizacioni kapaciteti biće poboljšani kroz unapređenje struktura upravljanja imovinom i znanja i veština zaposlenih. Osim toga, preuzimanjem vlasništva i ovlašćenja nad datom lokalnom javnom imovinom, partnerske opštine će imati priliku da
a) efikasno i efektivno upravljaju javnom imovinom
b) osiguraju preduslove za naprednije razvojne aktivnosti u budućnosti
c) budu transparentnije i odgovornije u pružanju usluga svojim građanima.
Projekat će direktno doprineti poboljšanju situacije krajnjih korisnika.
Poslovni sektor i poljoprivrednici koji koriste ili su zainteresovani da postanu korisnici poljoprivrednog zemljišta u javnom vlasništvu u partnerskim JLS će imati koristi od dobijanja validnih i ažurnih informacija, jasne metodologije za određivanje cene zakupa i ukupnih efikasnijih usluga; Potencijalni investitori koji su direktno zainteresovani za korišćenje lokalne javne imovine će biti bolje informisani o kriterijumima korišćenja i transparentnoj alokaciji javne imovine; PRD i RGZ će moći da ažuriraju svoju bazu podataka u skladu sa trenutnom situacijom; Celokupno stanovništvo u sedam partnerskih opština će imati koristi od efikasnijih usluga lokalne uprave, transparentnijeg i inkluzivnijeg procesa donošenja odluka i samim tim višeg životnog standarda.

 

U OKVIRU PROJЕKTA: „ЕFIKASNO UPRAVLJANJЕ IMOVINOM ZA USPЕŠNIJЕ LOKALNЕ SAMOUPRAVЕ“ KOJI SPROVODI GRAD POŽARЕVAC KAO VODЕĆI PARTNЕR, SA ŠЕST OPŠTINA KUPLJЕNA JЕ RAČUNARSKA OPRЕMA U VRЕDNOSTI OD MILION I 100 HILJADA DINARA

Projekat će doprineti lokalnom ekonomskom razvoju, kroz poboljšanje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u upravljanju javnom svojinom u sedam lokalnih samouprava Braničevsko-podunavskog regiona.

Danijela Tufegdžić

Danijela Tufegdžić

„Ugovor za realizaciju ovog projekta je potpisan u decembru mesecu prošle godine. Finansijska sredstva za realizaciju su obezbeđena iz sredstava Еvropske unije u okviru programa Еxčange 5. Grad Požarevac je na ovom projektu vodeći partner i sprovodi projekat sa još šest opština partnera.
-Ovaj projekat je nastavak saradnje svih ovih lokalnih samouprava, jer smo svi bili partneri u okviru programa Exchange 4. Svi partneri su izrazili volju i Ugovorom se obavezali naravno, da sprovode aktivnosti koje će podići upravljanje javnom svojinom opština na još viši nivo. Po Zakonu smo obavezni da popisujemo i sređujemo javnu svojinu, a ovaj projekat predviđa niz aktivnosti koje imaju za cilj upravo to.“

 

Rezultati projekta

Mediji:

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/procena_gradevinske_vrednosti_nepokretnosti_u_javnoj_svojini_19817140008

https://www.poportal.rs/procena-gradjevinske-vrednosti-nepokretnosti-u-javnoj-svojini/

http://www.hitradio.rs/vest/14463/procena-gradjevinske-vrednosti-nepokretnosti-u-javnoj-svojini

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/projekat_exchange_5_uspesno_realizovan_i_predstavljeni_rezultati_191218112718

https://www.poportal.rs/zavrsen-projekat-efikasno-upravljanje-javnom-svojinom-za-uspesnije-lokalne-samouprave/

https://recnaroda.co.rs/procena-gradjevinske-vrednosti-nepokretnosti-u-javnoj-svojini/

http://www.hitradio.rs/vest/15004/zavrsen-projekat-efikasno-upravljanje-javnom-svojinom-za-uspesnije-lokalne-samouprave-video

https://www.ebranicevo.com/projekat-exchange-5-uspesno-realizovan-foto-


Okrugli sto na temu uspostavljanja efikasnog sistema vođenja evidencije o javnoj svojini

U okviru projekta ,,Еfikasno upravljanje javnom svojinom za uspešnije lokalne samouprave“ organizovan je okrugli sto na temu uspostavljanja efikasnog sistema vođenja evidencije o javnoj svojini. Učesnici su članovi rukovodstva, bili zaposleni u nadležnim odeljenjima Gradske uprave Grada Požarevca, kao i određen broj zaposlenih u opštinskim upravama opština partnera na Projektu. Diskutovano je pre svega o tome šta sam projekat predviđa od koraka koji će doprineti boljem sistemu upravljanja javnom svojinom, a zatim o tome koje su to najčešće prepreke u praksi, sa kojima se zaposleni suočavaju. Kako je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave da vode jedinstvenu bazu nepokretnosti u javnoj svojini, kao i da istu redovno ažuriraju i dostavljaju ažurirane podatke Republičkoj direkciji za imovinu RS, iznete su nove činjenice koje se odnose na migraciju samih podataka i to novine koje se odnose na masovnu migraciju podataka.

Više informacija (potparol.rs)

Mediji:

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/kupovina_racunara_u_okviru_exchange_5_programa_195101 21705

https://www.poportal.rs/kupljena-racunarska-oprema-u-okviru-exchange-5-programa/

http://www.hitradio.rs/vest/13935/kupljena-racunarska-oprema-u-okviru-exchange-5-programa

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/kupljen_softver_za_vodenje_podataka_o_javnoj_svojini_grad a_19520133458

http://www.hitradio.rs/vest/13984/kupljen-softver-u-okviru-projekta-efikasno-upravljanje-javnom-svojinom- za-uspsenije-lokalne-samouprave