Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Račun za uplatu sredstava pomoćiBill payment assistance funds

Grad Požarevac je otvorio namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za uplate finansijske pomoći za otklanjanje šteta od poplava.

Dinarski račun:

Primalac: Grad Požarevac

Svrha uplate: Pomoć za otklanjanje šteta od poplava

Broj računa: 840-3083741-86

Model: 97, Poziv na broj: 52 080

U proceduri je otvaranje i namenskog deviznog računa kod NBS za prijem donacija za otklanjanje šteta od poplava.


Devizni račun:

Primalac: Grad Požarevac

Svrha uplate: prijem donacija za otklanjanje posledica od poplave

Broj računa: 01-504103-100008630-000000-0000

IBAN kod: K835908504103000863094

U prilogu Vam dostavljamo instrukcije za uplatu sredstava u EUR, SNF i USD

 Devizni računi (EUR, SNF i USD)Grad Požarevac je otvorio namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za uplate finansijske pomoći za otklanjanje šteta od poplava.

Dinarski račun:

Primalac: Grad Požarevac

Svrha uplate: Pomoć za otklanjanje šteta od poplava

Broj računa: 840-3083741-86

Model: 97, Poziv na broj: 52 080

U proceduri je otvaranje i namenskog deviznog računa kod NBS za prijem donacija za otklanjanje šteta od poplava.

 

Devizni račun:

Primalac: Grad Požarevac

Svrha uplate: prijem donacija za otklanjanje posledica od poplave

Broj računa: 01-504103-100008630-000000-0000

IBAN kod: K835908504103000863094

U prilogu Vam dostavljamo instrukcije za uplatu sredstava u EUR, SNF i USD

 Devizni računi (EUR, SNF i USD)