Почетак » Обавештења » О Граду
 

Рачун за уплату средстава помоћиBill payment assistance funds

Град Пожаревац је отворио наменски динарски рачун код Управе за трезор за уплате финансијске помоћи за отклањање штета од поплава.

Динарски рачун:

Прималац: Град Пожаревац

Сврха уплате: Помоћ за отклањање штета од поплава

Број рачуна: 840-3083741-86

Модел: 97, Позив на број: 52 080

У процедури је отварање и наменског девизног рачуна код НБС за пријем донација за отклањање штета од поплава.


Девизни рачун:

Прималац: Град Пожаревац

Сврха уплате: пријем донација за отклањање последица од поплаве

Број рачуна: 01-504103-100008630-000000-0000

ИБАН код: К835908504103000863094

У прилогу Вам достављамо инструкције за уплату средстава у EUR, СНF и USD

 Девизни рачуни (EUR, СНF и USD)Град Пожаревац је отворио наменски динарски рачун код Управе за трезор за уплате финансијске помоћи за отклањање штета од поплава.

Динарски рачун:

Прималац: Град Пожаревац

Сврха уплате: Помоћ за отклањање штета од поплава

Број рачуна: 840-3083741-86

Модел: 97, Позив на број: 52 080

У процедури је отварање и наменског девизног рачуна код НБС за пријем донација за отклањање штета од поплава.

 

Девизни рачун:

Прималац: Град Пожаревац

Сврха уплате: пријем донација за отклањање последица од поплаве

Број рачуна: 01-504103-100008630-000000-0000

ИБАН код: К835908504103000863094

У прилогу Вам достављамо инструкције за уплату средстава у EUR, СНF и USD

 Девизни рачуни (EUR, СНF и USD)