Почетак » Обавештења
 

Решења – ЈП

 Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Програм пословања Јaвног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац за 2020. годину

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Програм пословања Јaвног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2020. годину

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Програм пословања Јaвног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2020. годину

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Програм пословања Јaвног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 2020. годину

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Програм пословања Јaвног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2020. годину

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јaвног предузећа „Љубичево“ Пожаревац за 2020. годину

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2020. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Посебан програм за наменска средства ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2020. годину

Подели са другима: Facebook Twitter