Почетак » Актуелно » О Граду
 

Роми добијају заједничку просторију и игралиштеCommon areas and a playground for Roma

Потписан значајан докуменат са донаторима

У свечаној сали Градског здања потписан је још један документа значајан за унапређење интеграције расељених лица. Наиме, Роми из насеља за расељена лица у Узун Мирковој улици у Пожаревцу наредне године ће добити заједничку просторију за окупљање и игралиште за децу уз помоћ средстава које је обезбедила Европска унија за 19 интерно расељених породица са Косова и 2 породице социјално угрожених претходне године је окончан пројекат изградње кућа. На овај начин решено је стамбено питање људи који су више од једне деценије живели у нехигијенском насељу на лучичком путу.

У циљу потпуног укључивања ове групе породица у друштво, наставља се са њиховим даљим оснаживањем кроз реализацију конкретних пројеката.

-Амбасада Сједињених Америчких држава у Београду обезбедила је донацију у износу од 25.000 долара, а тим новцем би до краја априла наредне године требало да се изгради монтажни објекат у коме ће се становници овог насеља окупљати и игралиште за децу, каже Маја Виблер, регионални координатор за избеглице Канцеларије за становништво, избеглице и миграције Владе САД. Изградњу ће заједнички реализовати немачка хуманитарна организација АСБ и Град Пожаревац. Директор АСБ у Србији Иван Марин нагласио је да у друштву и даље постоје предрасуде према ромској заједници и да насеље у ул. Узун Мирковој може бити пример добре праксе да људи којима се пруже основни услови за живљење то могу да искористе и тако поправе положај својих породица у заједници. Представници шпанске хуманитарне организације ИРС Србија, такође укључене у реализацију пројекта, изразили су очекивање да ће и наредних година бити учињени напори да се привуку средства донатора за конкретне пројекте оснаживања породица које су претходних година живеле на маргинама друштва у изузетно лошим социјалним условима.

У име града Пожаревца, Меморандум о разумевању потписао је градоначелник Миомир Илић који је захвалио донаторима а догађају у свечаној сали Градског здања присуствовали су, поред осталих, заменица градоначелника Вукица Васић и заменик предсеника Скупштине града Милић Јовановић.

In the hall of the building of the City signed another important document to promote the integration of displaced persons. The Roma from settlements for displaced persons in the street Uzun Mirkova in Pozarevac next year will have a common room for gatherings and children’s play area with funds provided by the European Union for 19 internally displaced families from Kosovo and 2 families vulnerable last year ended project of construction of houses. In this way solved the housing problem of people who are more than a decade living in unhygienic settlement in Lucica road.

The goal of full inclusion of these families in a society, continue with their further empowerment through the implementation of specific projects.

-The United States Embassy in Belgrade provided a grant in the amount of $ 25,000, and that money by the end of April next year should be to build a prefabricated building in which the inhabitants of this village gather and play area for children, says Maja Vibler, Regional Coordinator Refugee Office of Population, Refugees and Migration of the U.S. Government. Construction will be carried out jointly German humanitarian organization ASB and  City Pozarevac. ASB Director of the Serbia Ivan Marin said that the company is still prejudice against the Roma community and the village street. Uzun Mirkova may be an example of good practice that people who provide basic conditions for living that they can use and thus improve the situation of their families in the community. Representatives of Spanish humanitarian organization Serbian IRS also involved in the project, expressed hope that the coming years will be an effort to attract donor funds for specific projects empowering families who in previous years had lived on the margins of society in a very bad social conditions.

On behalf of the City of Pozarevac Memorandum of Understanding signed by the mayor Miomir Ilic who thanked the donors a place in the hall of the Municipal building was attended by, among others, Deputy Mayor Vukica Vasic and Vice President of the Assembly  Milic Jovanovic.

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter