Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Romi dobijaju zajedničku prostoriju i igrališteCommon areas and a playground for Roma

Potpisan značajan dokumenat sa donatorima

U svečanoj sali Gradskog zdanja potpisan je još jedan dokumenta značajan za unapređenje integracije raseljenih lica. Naime, Romi iz naselja za raseljena lica u Uzun Mirkovoj ulici u Požarevcu naredne godine će dobiti zajedničku prostoriju za okupljanje i igralište za decu uz pomoć sredstava koje je obezbedila Еvropska unija za 19 interno raseljenih porodica sa Kosova i 2 porodice socijalno ugroženih prethodne godine je okončan projekat izgradnje kuća. Na ovaj način rešeno je stambeno pitanje ljudi koji su više od jedne decenije živeli u nehigijenskom naselju na lučičkom putu.

U cilju potpunog uključivanja ove grupe porodica u društvo, nastavlja se sa njihovim daljim osnaživanjem kroz realizaciju konkretnih projekata.

-Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Beogradu obezbedila je donaciju u iznosu od 25.000 dolara, a tim novcem bi do kraja aprila naredne godine trebalo da se izgradi montažni objekat u kome će se stanovnici ovog naselja okupljati i igralište za decu, kaže Maja Vibler, regionalni koordinator za izbeglice Kancelarije za stanovništvo, izbeglice i migracije Vlade SAD. Izgradnju će zajednički realizovati nemačka humanitarna organizacija ASB i Grad Požarevac. Direktor ASB u Srbiji Ivan Marin naglasio je da u društvu i dalje postoje predrasude prema romskoj zajednici i da naselje u ul. Uzun Mirkovoj može biti primer dobre prakse da ljudi kojima se pruže osnovni uslovi za življenje to mogu da iskoriste i tako poprave položaj svojih porodica u zajednici. Predstavnici španske humanitarne organizacije IRS Srbija, takođe uključene u realizaciju projekta, izrazili su očekivanje da će i narednih godina biti učinjeni napori da se privuku sredstva donatora za konkretne projekte osnaživanja porodica koje su prethodnih godina živele na marginama društva u izuzetno lošim socijalnim uslovima.

U ime grada Požarevca, Memorandum o razumevanju potpisao je gradonačelnik Miomir Ilić koji je zahvalio donatorima a događaju u svečanoj sali Gradskog zdanja prisustvovali su, pored ostalih, zamenica gradonačelnika Vukica Vasić i zamenik predsenika Skupštine grada Milić Jovanović.

In the hall of the building of the City signed another important document to promote the integration of displaced persons. The Roma from settlements for displaced persons in the street Uzun Mirkova in Pozarevac next year will have a common room for gatherings and children’s play area with funds provided by the European Union for 19 internally displaced families from Kosovo and 2 families vulnerable last year ended project of construction of houses. In this way solved the housing problem of people who are more than a decade living in unhygienic settlement in Lucica road.

The goal of full inclusion of these families in a society, continue with their further empowerment through the implementation of specific projects.

-The United States Embassy in Belgrade provided a grant in the amount of $ 25,000, and that money by the end of April next year should be to build a prefabricated building in which the inhabitants of this village gather and play area for children, says Maja Vibler, Regional Coordinator Refugee Office of Population, Refugees and Migration of the U.S. Government. Construction will be carried out jointly German humanitarian organization ASB and  City Pozarevac. ASB Director of the Serbia Ivan Marin said that the company is still prejudice against the Roma community and the village street. Uzun Mirkova may be an example of good practice that people who provide basic conditions for living that they can use and thus improve the situation of their families in the community. Representatives of Spanish humanitarian organization Serbian IRS also involved in the project, expressed hope that the coming years will be an effort to attract donor funds for specific projects empowering families who in previous years had lived on the margins of society in a very bad social conditions.

On behalf of the City of Pozarevac Memorandum of Understanding signed by the mayor Miomir Ilic who thanked the donors a place in the hall of the Municipal building was attended by, among others, Deputy Mayor Vukica Vasic and Vice President of the Assembly  Milic Jovanovic.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter