Почетак » Актуелно » О Граду
 

Самозапошљавање интерно-расељених лицаCooperative for displaced persons

Град Пожаревац наставља старање о расељеним лицима. Након стамбеног збрињавања неколико породица расељених са Косова, у наредном периоду намера је да им се омогући самозапошљавање кроз оснивање задруге сакупљача секундарних сировина. Тим поводом одржан је округли сто на којем се говорило о предностима њиховог укључивања у формалну економију.

Више од стотину Рома из 20 породица расељених са Косова од краја 2010. године живи у стамбеном насељу које је изграђено средствима ЕУ, града Пожаревца и немачке организације АСБ.

Заменица градоначелника Пожаревца Вукица Васић истакла је да само стамбено збрињавање није довољно за укључивање ове маргинализоване групе у друштвену заједницу и да се радило на примарној задравственој заштити и укључивању у образовни систем.

Град жели да овој групи расељених омогући самозапошљавање, како би самостално, без додатних захтева према локалној управи, били у могућности да створе пристојне услове за живот.

Прва задруга сакупљача секундарних сировина у Србији основана је 2005. године. Показало се да је ово добар начин да се људи који прикупљају отпад који може да се рециклира, економски оснаже и укључе у друштвене токове.

City Pozarevac continue taking care of displaced persons. After housing several families displaced from Kosovo in the future it is intended to enable them to self-employment through the establishment of a cooperative of secondary raw material. On this occasion a round table to talk about the benefits of their inclusion in the formal economy.

More than a hundred people from 20 families displaced from Kosovo by end of 2010. has lived in a residential area that has been built with EU funds, the town of Pozarevac and German organization ASB.

Deputy Mayor of Pozarevac Vukica Vasic said that just is not enough housing for the inclusion of marginalized groups in society and that it was the primary health services and involvement in the education system.

City wants to allow this group of displaced self, to own, no additional requests to the local government, were able to create decent living conditions.

The first collectors of recyclable materials cooperatives in Serbia, founded in 2005. year. It turned out that this is a good way for people who collect the waste can be recycled economically empower and engage in social activities.

Подели са другима: Facebook Twitter