Početak » Aktuelno » O Gradu
 

SAOPŠTЕNJЕ ŠTABA ZA VANRЕDNЕ SITUACIJЕ GRADA POŽARЕVCA

Štab za vanredne situacije je na osnovu rezultata ispitivanja vode sa izvorišta Lovac i mreže vodovoda Kostolac, Stari Kostolac, Petka i Klenovnik sagledao trenutnu situaciju u vezi stanja snabdevanja vodom za piće.

Na osnovu svih rezultata ispitivanja vode, koji uključuju i  hidrobiološke analize, utvrđeno je prisustvo gvožđevito-managanoznih bakterija koje dovode do pojave mirisa u vodi.

Nije poznato da prisustvo i visoka brojnost ovih bakterija može da izazove nepoželjne zdravstvene efekte i bolesti kod ljudi.  

Međutim, zbog predostrožnosti, a na osnovu preporuke Zavoda za javno zdravlje Požarevac, još jednom potvrđujemo prethodno saopštenje građanima Kostolca i spomenutih naselja da se voda ne koristi za piće i pripremanje hrane, već isključivo kao tehnička.

Takođe, od četvrtka, 25.aprila od 7 časova ujutro, do nedelje 28.aprila u 24 časa, vodovod će izvršiti asanaciju i hiperholirasnje vodoizorišta Lovac i celokupne mreže Kostolca, Petke, Starog Kostolca i Klenovnika.

Spomenuti tretman vršiće se dezinfekcionim sredstvima sa produženim dejstvom, te je neophodno u periodu hiperhlorisanja (četvrtak-nedelja) vodu koristi isključivo za upotrebu toaleta.

Apeluje se na korisnike da u terminu predviđenom za hiperhlorisanje češće ispuštaju vodu na svojim česmama i slavinama kako bi dezinfekcija bila što efikasnija.

Vodovod i kanalizacija će i u narednim danima dopremati zdravstveno bezbednu vodu za piće i pripremanje hrane cisternama, a po već ranije utvrđenom rasporedu.

Posebno ukazujemo da isti uslovi važe kako za ljude, tako i za domaće životinje.

ŠTAB ZA VANRЕDNЕ SITUACIJЕ  GRADA POŽARЕVCA