Почетак » Обавештења » О Граду
 

Саопштење за јавност о предузимању мера заштите од пожара за време великих температура и жетвених радоваPress Release on undertaking measures of fire safety during large temperature and harvest,

Одлуком Одељења за ванредне ситуације Градске управе Пожаревац,а због постојања непосредне опасности од избијања пожара и нарушавања здравља људи услед високих температура, апелује се на становништво и правне субјекте о предузимању следећих мера:

1. Забрањује се свака употреба ватре-пламена на отвореном простору, посебно паљење стрњишта, смећа и биљних остатака (Члан 50. Закона о заштити од пожара – Сл. гласник РС бр.111/09),

2. Појачана контрола свих надлежних субјеката (грађана , МЗ, Јавних предузећа и установа као и надлежних државних органа),

3. Строго поштовање прописа о раду на отвореном за време трајања високих дневних температура,

4. Рационалну потрошњу пијаће воде,како би се избегле несташице воде,

У ИНТЕРЕСУ СВИХ НАС ЈЕ ДА ОВЕ ВРЕЛЕ ЛЕТЊЕ ДАНЕ УЧИНИМО БЕЗБЕДНИЈИМ,СМАЊИМО РИЗИК ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА И НЕЖЕЉЕНИХ ПОСЛЕДИЦА.

Пријаве на телефон:

-ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА—————————————–93

-ЦЕНТАР ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ———————————985

-ДЕЖУРНА СЛУЖБА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ————-92

ГРУПА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПОЖАРЕВАЦ

Decision of the Department of Emergency Management City Administration Požarevac, and due to the imminent danger of fire and health of people due to high temperatures, appeals to the population and legal entities on taking the following measures:

1. Prohibited any use of fire-flame outdoors, especially burning of stubble, crop residues and waste (Article 50 of the Law on the Protection of fire-Sl. Glasnik br.111/09 RS),

2. Increased control of all relevant entities (citizens, local communities, public enterprises and institutions and state authorities),

3. Strict observance of labor laws in the open for the duration vrme high daily temperatures,

4. Rational use of drinking water to avoid water shortages,

In the interest of us all these hot summer days a safer, reduce risk of fire and unexpected consequences.

 

Registration by phone:

– FIRE DEPARMENT—————————————–93

– CENTER FOR THE INFORMATION —————- 985

– DAY SERVICE POLICE ADMINISTRATION —— 92

GROUP OF EMERGENCY MANAGEMENT IN POZAREVAC

Подели са другима: Facebook Twitter