Почетак » Актуелно » О Граду
 

Седница Скупштине града Пожаревца

Буџет усвојен, ребаланса вероватни

Укупни приходи и примања у наредној години износиће више од 2,108 милијарде а укупни рашоди и издаци преко 2,682 милијарде динара па планирани буџетски дефицит за 2014. годину износи више од 574.707.000 динара, при чему се, током предсојеће фискалне године, очекују и ребаланси буџета, одлучили су одборници Скупштине града Пожаревца на седници којом је председавао Бане Спасовић.

skupstina_01

Градоначелник Пожаревца Миомир Илић образложио је да укупни фискални дефицит, у износу од   632.145.000 динара, представља корекцију буџетског дефицита по основу набавке финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика: -Када је реч о улагањима у капиталне пројекте, у 2014. години из буџета Града Пожаревца биће издвојено више од 276.915.000. Планирани ненаменски трансфери за наредну годину, износе преко 111.620.000 динара. У односу на 2013. годину, приходи по овом основу, смањени су за износ од 82 милиона 931 хиљаду 157 динара. На текуће рашоде односи се више од 2,194 милијарде динара, док је одлуком о буџету за наредну годину, за издатке капиталне природе, предвиђено више од 488 милиона 156 хиљада динара, рекао је између осталог за скупштинском говорницом Илић.

skupstina_02

Усвојени су програми пословања за наредну годину јавних предузећа: „Дирекција за изградњу“, „Водовод и канализација“, „Комуналне службе“, „Паркинг сервис“, „Топлификација“, „Љубичево“ и „Радио Пожаревац“.

Одборници су усвојили и одлуку која се односи на утврђивање прихода који припадају граду и Градској општини Костолац. Приходи који су за наредну годину опредељени ГО Костолац износе 73 милиона 604 хиљаде 215 динара. Уколико се током године приходи и примања Града смање, умањиће се и трансферна средства намењена ГО.

Већином гласова, прихваћена је одлука о локалним комуналним таксама, које ће се убудуће плаћати на име коришћења права, предмета и услуга на територији Града Пожаревца.

На дневном реду нашла се и тема о финансијској подршци породицама са децом, којом се утврђују услови и начини остваривања права на новчану накнаду за прворођено дете, затим права породице у којима се роде близанци, тројке или четворке, као и право на регресирање боравка трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу. Право на накнаду за прворођено дете остварује мајка, која на територији Града Пожаревца, живи најмање годину дана. На ову накнаду, право може остварити и отац, под условом да мајка детета није жива, да се налази на издржавању казне затвора или је лишена родитељског права у корист оца. Када је реч о регресирању боравка трећег и сваког наредног детета у ПУ „Љубица Вребалов“, предвиђено је да на накнаду трошкова, 50 посто од цене боравка, имају родитељи са пребивалиштем на територији Града Пожаревца.

skupstina_03

На последњем овогодишњем заседању, разматрана је и тема која се односи на остваривање права на накнаду за вантелесну оплодњу. Средства су обезбеђена из буџета Града Пожаревца, а накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може остварити брачни пар- држављани Републике Србије, затим, пар који испуњава здравствене критеријуме које је преписала републичка Стручна комисија Министарства здравља, жена и мушкарац који су неплодни и поред одговарајућег лечења, као и парови који су већ били укључени у поступак вантелесне оплодње без успеха. Један од услова је и тај да жена у тренутку подношења захтева, није навршила 41 годину живота. Усвајањем ове одлуке, утврђена је и висина финансијске подршке која износи до 250 хиљада динара по сваком пару.

Средства локалним самоуправама-непристрасно

Одборничког клуба Српске напредне странке Верољуб Арсић, каже да је примећено да Градска управа и јавна предузећа, великих проблема имају са опструкцијом у спровођењу закона од стране разних понуђача и извођача јавних радова. Интересантно је да анекси уговора скоро и да не постоје. -Када је реч о траснферним средствима Републике Србије, иста су регулисана законом, којим је прецизирано колико средстава из буџета може бити уплаћено на име  трансферних средстава. Министарство финансија имало је задатак да изради посебан подзаконски акт који одређује критеријуме на основу којих би свака локална самоуправа добила средства. Тако се у обзир узима број становника, површина општине, број школа… По први пут је, Министарство финансија, на основу правилника из 2009. године, не гледајући ко руководи којом локалном самоуправом, определило средства, каже Арсић.

Уместо Александра Ђокића, који је недавно постављен на место начелника Браничевског управног округа, функцију члана Градског већа убудуће ће обављати Владимир Петровић. Такође, измењена је стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2009-2013. године, а разрешени су и именовани чланови Савета за приватно предузетништво Скупштине града, Савета за равноправност полова и Управног одбора Дома здравља у Пожаревцу. Слађана Милојевић, нова је одборница у Скупштини града која ће заступати интересе Уједињених региона Србије.

Именовани директори

Поред измена и допуна одлуке о оснивању ЈКП „Паркинг сервис“, именовања заменика Градског јавног правобранилаштва и прихватања иницијативе ЈП „Љубичево“ за покретање поступка трајног изузимања пољопривредног земљишта које припада задужбини Кнеза Милоша Обреновића, на последњем овогодишњем скупштинском заседању, именовани су и директори Туристичке организације и Спортског центра. Ове функције обављаће Даворка Митровић и Ненад Митић, доскорашњи вршиоци дужности директора ових предузећа.

Буџет усвојен, ребаланса вероватни

Укупни приходи и примања у наредној години износиће више од 2,108 милијарде а укупни рашоди и издаци преко 2,682 милијарде динара па планирани буџетски дефицит за 2014. годину износи више од 574.707.000 динара, при чему се, током предсојеће фискалне године, очекују и ребаланси буџета, одлучили су одборници Скупштине града Пожаревца на седници којом је председавао Бане Спасовић.

skupstina_01

Градоначелник Пожаревца Миомир Илић образложио је да укупни фискални дефицит, у износу од   632.145.000 динара, представља корекцију буџетског дефицита по основу набавке финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика: -Када је реч о улагањима у капиталне пројекте, у 2014. години из буџета Града Пожаревца биће издвојено више од 276.915.000. Планирани ненаменски трансфери за наредну годину, износе преко 111.620.000 динара. У односу на 2013. годину, приходи по овом основу, смањени су за износ од 82 милиона 931 хиљаду 157 динара. На текуће рашоде односи се више од 2,194 милијарде динара, док је одлуком о буџету за наредну годину, за издатке капиталне природе, предвиђено више од 488 милиона 156 хиљада динара, рекао је између осталог за скупштинском говорницом Илић.

skupstina_02

Усвојени су програми пословања за наредну годину јавних предузећа: „Дирекција за изградњу“, „Водовод и канализација“, „Комуналне службе“, „Паркинг сервис“, „Топлификација“, „Љубичево“ и „Радио Пожаревац“.

Одборници су усвојили и одлуку која се односи на утврђивање прихода који припадају граду и Градској општини Костолац. Приходи који су за наредну годину опредељени ГО Костолац износе 73 милиона 604 хиљаде 215 динара. Уколико се током године приходи и примања Града смање, умањиће се и трансферна средства намењена ГО.

Већином гласова, прихваћена је одлука о локалним комуналним таксама, које ће се убудуће плаћати на име коришћења права, предмета и услуга на територији Града Пожаревца.

На дневном реду нашла се и тема о финансијској подршци породицама са децом, којом се утврђују услови и начини остваривања права на новчану накнаду за прворођено дете, затим права породице у којима се роде близанци, тројке или четворке, као и право на регресирање боравка трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу. Право на накнаду за прворођено дете остварује мајка, која на територији Града Пожаревца, живи најмање годину дана. На ову накнаду, право може остварити и отац, под условом да мајка детета није жива, да се налази на издржавању казне затвора или је лишена родитељског права у корист оца. Када је реч о регресирању боравка трећег и сваког наредног детета у ПУ „Љубица Вребалов“, предвиђено је да на накнаду трошкова, 50 посто од цене боравка, имају родитељи са пребивалиштем на територији Града Пожаревца.

skupstina_03

На последњем овогодишњем заседању, разматрана је и тема која се односи на остваривање права на накнаду за вантелесну оплодњу. Средства су обезбеђена из буџета Града Пожаревца, а накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може остварити брачни пар- држављани Републике Србије, затим, пар који испуњава здравствене критеријуме које је преписала републичка Стручна комисија Министарства здравља, жена и мушкарац који су неплодни и поред одговарајућег лечења, као и парови који су већ били укључени у поступак вантелесне оплодње без успеха. Један од услова је и тај да жена у тренутку подношења захтева, није навршила 41 годину живота. Усвајањем ове одлуке, утврђена је и висина финансијске подршке која износи до 250 хиљада динара по сваком пару.

Средства локалним самоуправама-непристрасно

Одборничког клуба Српске напредне странке Верољуб Арсић, каже да је примећено да Градска управа и јавна предузећа, великих проблема имају са опструкцијом у спровођењу закона од стране разних понуђача и извођача јавних радова. Интересантно је да анекси уговора скоро и да не постоје. -Када је реч о траснферним средствима Републике Србије, иста су регулисана законом, којим је прецизирано колико средстава из буџета може бити уплаћено на име  трансферних средстава. Министарство финансија имало је задатак да изради посебан подзаконски акт који одређује критеријуме на основу којих би свака локална самоуправа добила средства. Тако се у обзир узима број становника, површина општине, број школа… По први пут је, Министарство финансија, на основу правилника из 2009. године, не гледајући ко руководи којом локалном самоуправом, определило средства, каже Арсић.

Уместо Александра Ђокића, који је недавно постављен на место начелника Браничевског управног округа, функцију члана Градског већа убудуће ће обављати Владимир Петровић. Такође, измењена је стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2009-2013. године, а разрешени су и именовани чланови Савета за приватно предузетништво Скупштине града, Савета за равноправност полова и Управног одбора Дома здравља у Пожаревцу. Слађана Милојевић, нова је одборница у Скупштини града која ће заступати интересе Уједињених региона Србије.

Именовани директори

Поред измена и допуна одлуке о оснивању ЈКП „Паркинг сервис“, именовања заменика Градског јавног правобранилаштва и прихватања иницијативе ЈП „Љубичево“ за покретање поступка трајног изузимања пољопривредног земљишта које припада задужбини Кнеза Милоша Обреновића, на последњем овогодишњем скупштинском заседању, именовани су и директори Туристичке организације и Спортског центра. Ове функције обављаће Даворка Митровић и Ненад Митић, доскорашњи вршиоци дужности директора ових предузећа.