Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sednica Skupštine grada PožarevcaSession of the Assembly of Pozarevac

Budžet usvojen, rebalansa verovatni

Ukupni prihodi i primanja u narednoj godini iznosiće više od 2,108 milijarde a ukupni rašodi i izdaci preko 2,682 milijarde dinara pa planirani budžetski deficit za 2014. godinu iznosi više od 574.707.000 dinara, pri čemu se, tokom predsojeće fiskalne godine, očekuju i rebalansi budžeta, odlučili su odbornici Skupštine grada Požarevca na sednici kojom je predsedavao Bane Spasović.

skupstina_01

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić obrazložio je da ukupni fiskalni deficit, u iznosu od   632.145.000 dinara, predstavlja korekciju budžetskog deficita po osnovu nabavke finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika: -Kada je reč o ulaganjima u kapitalne projekte, u 2014. godini iz budžeta Grada Požarevca biće izdvojeno više od 276.915.000. Planirani nenamenski transferi za narednu godinu, iznose preko 111.620.000 dinara. U odnosu na 2013. godinu, prihodi po ovom osnovu, smanjeni su za iznos od 82 miliona 931 hiljadu 157 dinara. Na tekuće rašode odnosi se više od 2,194 milijarde dinara, dok je odlukom o budžetu za narednu godinu, za izdatke kapitalne prirode, predviđeno više od 488 miliona 156 hiljada dinara, rekao je između ostalog za skupštinskom govornicom Ilić.

skupstina_02

Usvojeni su programi poslovanja za narednu godinu javnih preduzeća: „Direkcija za izgradnju“, „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“, „Parking servis“, „Toplifikacija“, „Ljubičevo“ i „Radio Požarevac“.

Odbornici su usvojili i odluku koja se odnosi na utvrđivanje prihoda koji pripadaju gradu i Gradskoj opštini Kostolac. Prihodi koji su za narednu godinu opredeljeni GO Kostolac iznose 73 miliona 604 hiljade 215 dinara. Ukoliko se tokom godine prihodi i primanja Grada smanje, umanjiće se i transferna sredstva namenjena GO.

Većinom glasova, prihvaćena je odluka o lokalnim komunalnim taksama, koje će se ubuduće plaćati na ime korišćenja prava, predmeta i usluga na teritoriji Grada Požarevca.

Na dnevnom redu našla se i tema o finansijskoj podršci porodicama sa decom, kojom se utvrđuju uslovi i načini ostvarivanja prava na novčanu naknadu za prvorođeno dete, zatim prava porodice u kojima se rode blizanci, trojke ili četvorke, kao i pravo na regresiranje boravka trećeg i svakog narednog deteta u Predškolskoj ustanovi „Ljubica Vrebalov“ u Požarevcu. Pravo na naknadu za prvorođeno dete ostvaruje majka, koja na teritoriji Grada Požarevca, živi najmanje godinu dana. Na ovu naknadu, pravo može ostvariti i otac, pod uslovom da majka deteta nije živa, da se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili je lišena roditeljskog prava u korist oca. Kada je reč o regresiranju boravka trećeg i svakog narednog deteta u PU „Ljubica Vrebalov“, predviđeno je da na naknadu troškova, 50 posto od cene boravka, imaju roditelji sa prebivalištem na teritoriji Grada Požarevca.

skupstina_03

Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju, razmatrana je i tema koja se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za vantelesnu oplodnju. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Požarevca, a naknadu troškova za vantelesnu oplodnju može ostvariti bračni par- državljani Republike Srbije, zatim, par koji ispunjava zdravstvene kriterijume koje je prepisala republička Stručna komisija Ministarstva zdravlja, žena i muškarac koji su neplodni i pored odgovarajućeg lečenja, kao i parovi koji su već bili uključeni u postupak vantelesne oplodnje bez uspeha. Jedan od uslova je i taj da žena u trenutku podnošenja zahteva, nije navršila 41 godinu života. Usvajanjem ove odluke, utvrđena je i visina finansijske podrške koja iznosi do 250 hiljada dinara po svakom paru.

Sredstva lokalnim samoupravama-nepristrasno

Odborničkog kluba Srpske napredne stranke Veroljub Arsić, kaže da je primećeno da Gradska uprava i javna preduzeća, velikih problema imaju sa opstrukcijom u sprovođenju zakona od strane raznih ponuđača i izvođača javnih radova. Interesantno je da aneksi ugovora skoro i da ne postoje. -Kada je reč o trasnfernim sredstvima Republike Srbije, ista su regulisana zakonom, kojim je precizirano koliko sredstava iz budžeta može biti uplaćeno na ime  transfernih sredstava. Ministarstvo finansija imalo je zadatak da izradi poseban podzakonski akt koji određuje kriterijume na osnovu kojih bi svaka lokalna samouprava dobila sredstva. Tako se u obzir uzima broj stanovnika, površina opštine, broj škola… Po prvi put je, Ministarstvo finansija, na osnovu pravilnika iz 2009. godine, ne gledajući ko rukovodi kojom lokalnom samoupravom, opredelilo sredstva, kaže Arsić.

Umesto Aleksandra Đokića, koji je nedavno postavljen na mesto načelnika Braničevskog upravnog okruga, funkciju člana Gradskog veća ubuduće će obavljati Vladimir Petrović. Takođe, izmenjena je strategija održivog razvoja Grada Požarevca 2009-2013. godine, a razrešeni su i imenovani članovi Saveta za privatno preduzetništvo Skupštine grada, Saveta za ravnopravnost polova i Upravnog odbora Doma zdravlja u Požarevcu. Slađana Milojević, nova je odbornica u Skupštini grada koja će zastupati interese Ujedinjenih regiona Srbije.

Imenovani direktori

Pored izmena i dopuna odluke o osnivanju JKP „Parking servis“, imenovanja zamenika Gradskog javnog pravobranilaštva i prihvatanja inicijative JP „Ljubičevo“ za pokretanje postupka trajnog izuzimanja poljoprivrednog zemljišta koje pripada zadužbini Kneza Miloša Obrenovića, na poslednjem ovogodišnjem skupštinskom zasedanju, imenovani su i direktori Turističke organizacije i Sportskog centra. Ove funkcije obavljaće Davorka Mitrović i Nenad Mitić, doskorašnji vršioci dužnosti direktora ovih preduzeća.

Budžet usvojen, rebalansa verovatni

Ukupni prihodi i primanja u narednoj godini iznosiće više od 2,108 milijarde a ukupni rašodi i izdaci preko 2,682 milijarde dinara pa planirani budžetski deficit za 2014. godinu iznosi više od 574.707.000 dinara, pri čemu se, tokom predsojeće fiskalne godine, očekuju i rebalansi budžeta, odlučili su odbornici Skupštine grada Požarevca na sednici kojom je predsedavao Bane Spasović.

skupstina_01

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić obrazložio je da ukupni fiskalni deficit, u iznosu od   632.145.000 dinara, predstavlja korekciju budžetskog deficita po osnovu nabavke finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika: -Kada je reč o ulaganjima u kapitalne projekte, u 2014. godini iz budžeta Grada Požarevca biće izdvojeno više od 276.915.000. Planirani nenamenski transferi za narednu godinu, iznose preko 111.620.000 dinara. U odnosu na 2013. godinu, prihodi po ovom osnovu, smanjeni su za iznos od 82 miliona 931 hiljadu 157 dinara. Na tekuće rašode odnosi se više od 2,194 milijarde dinara, dok je odlukom o budžetu za narednu godinu, za izdatke kapitalne prirode, predviđeno više od 488 miliona 156 hiljada dinara, rekao je između ostalog za skupštinskom govornicom Ilić.

skupstina_02

Usvojeni su programi poslovanja za narednu godinu javnih preduzeća: „Direkcija za izgradnju“, „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“, „Parking servis“, „Toplifikacija“, „Ljubičevo“ i „Radio Požarevac“.

Odbornici su usvojili i odluku koja se odnosi na utvrđivanje prihoda koji pripadaju gradu i Gradskoj opštini Kostolac. Prihodi koji su za narednu godinu opredeljeni GO Kostolac iznose 73 miliona 604 hiljade 215 dinara. Ukoliko se tokom godine prihodi i primanja Grada smanje, umanjiće se i transferna sredstva namenjena GO.

Većinom glasova, prihvaćena je odluka o lokalnim komunalnim taksama, koje će se ubuduće plaćati na ime korišćenja prava, predmeta i usluga na teritoriji Grada Požarevca.

Na dnevnom redu našla se i tema o finansijskoj podršci porodicama sa decom, kojom se utvrđuju uslovi i načini ostvarivanja prava na novčanu naknadu za prvorođeno dete, zatim prava porodice u kojima se rode blizanci, trojke ili četvorke, kao i pravo na regresiranje boravka trećeg i svakog narednog deteta u Predškolskoj ustanovi „Ljubica Vrebalov“ u Požarevcu. Pravo na naknadu za prvorođeno dete ostvaruje majka, koja na teritoriji Grada Požarevca, živi najmanje godinu dana. Na ovu naknadu, pravo može ostvariti i otac, pod uslovom da majka deteta nije živa, da se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili je lišena roditeljskog prava u korist oca. Kada je reč o regresiranju boravka trećeg i svakog narednog deteta u PU „Ljubica Vrebalov“, predviđeno je da na naknadu troškova, 50 posto od cene boravka, imaju roditelji sa prebivalištem na teritoriji Grada Požarevca.

skupstina_03

Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju, razmatrana je i tema koja se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za vantelesnu oplodnju. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Požarevca, a naknadu troškova za vantelesnu oplodnju može ostvariti bračni par- državljani Republike Srbije, zatim, par koji ispunjava zdravstvene kriterijume koje je prepisala republička Stručna komisija Ministarstva zdravlja, žena i muškarac koji su neplodni i pored odgovarajućeg lečenja, kao i parovi koji su već bili uključeni u postupak vantelesne oplodnje bez uspeha. Jedan od uslova je i taj da žena u trenutku podnošenja zahteva, nije navršila 41 godinu života. Usvajanjem ove odluke, utvrđena je i visina finansijske podrške koja iznosi do 250 hiljada dinara po svakom paru.

Sredstva lokalnim samoupravama-nepristrasno

Odborničkog kluba Srpske napredne stranke Veroljub Arsić, kaže da je primećeno da Gradska uprava i javna preduzeća, velikih problema imaju sa opstrukcijom u sprovođenju zakona od strane raznih ponuđača i izvođača javnih radova. Interesantno je da aneksi ugovora skoro i da ne postoje. -Kada je reč o trasnfernim sredstvima Republike Srbije, ista su regulisana zakonom, kojim je precizirano koliko sredstava iz budžeta može biti uplaćeno na ime  transfernih sredstava. Ministarstvo finansija imalo je zadatak da izradi poseban podzakonski akt koji određuje kriterijume na osnovu kojih bi svaka lokalna samouprava dobila sredstva. Tako se u obzir uzima broj stanovnika, površina opštine, broj škola… Po prvi put je, Ministarstvo finansija, na osnovu pravilnika iz 2009. godine, ne gledajući ko rukovodi kojom lokalnom samoupravom, opredelilo sredstva, kaže Arsić.

Umesto Aleksandra Đokića, koji je nedavno postavljen na mesto načelnika Braničevskog upravnog okruga, funkciju člana Gradskog veća ubuduće će obavljati Vladimir Petrović. Takođe, izmenjena je strategija održivog razvoja Grada Požarevca 2009-2013. godine, a razrešeni su i imenovani članovi Saveta za privatno preduzetništvo Skupštine grada, Saveta za ravnopravnost polova i Upravnog odbora Doma zdravlja u Požarevcu. Slađana Milojević, nova je odbornica u Skupštini grada koja će zastupati interese Ujedinjenih regiona Srbije.

Imenovani direktori

Pored izmena i dopuna odluke o osnivanju JKP „Parking servis“, imenovanja zamenika Gradskog javnog pravobranilaštva i prihvatanja inicijative JP „Ljubičevo“ za pokretanje postupka trajnog izuzimanja poljoprivrednog zemljišta koje pripada zadužbini Kneza Miloša Obrenovića, na poslednjem ovogodišnjem skupštinskom zasedanju, imenovani su i direktori Turističke organizacije i Sportskog centra. Ove funkcije obavljaće Davorka Mitrović i Nenad Mitić, doskorašnji vršioci dužnosti direktora ovih preduzeća.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter