Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Sednica Skupštine grada Požarevca o rebalansu budžeta

Budžet 4 milijarde i 130 miliona dinara

Na sednici Skupštine grada Požarevca, kojom je predsedavao Bojan Ilić, usvojen je rebalans budžeta koji iznosi 4 milijarde i 130 miliona dinara. Deficit iznosi milijardu i 331 milion dinara, a za pokriće će se koristiti neutrošena sredstva iz ranijih godina. U ovoj godini nema zaduživanja lokalne samouprave.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

-Prihodi budžeta iznose 2 milijarde 412 milona dinara. Iz prethodne godine preneto je milijardu i 712 miliona dinara, a od inostranih donacija preostalo je 4 miliona dinara. U budžet se slivaju i transferna sredstva ministarstva kulture u iznosu od 850 milona dinara. Rebalans budžeta trebalo je usvojiti mnogo ranije i ostvareni su gotovo svi uslovi za to, ali do toga ipak nije došlo. Iz Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca Ministarstva rudarstva i energetike u gradski budžet dolazi 164 miliona dinara. Predlog programa je nadležnom ministarstvu upućen 26 januara, rešenje je doneto 3. februara, a lokalna samouprava je dobila saglasnost 22. marta i to je jedan od objektivnih razloga što ranije nije usledio rebalans i kasnilo se sa investicijama. Slična situacija je i sa rasporedom investicija u skladu sa korišćenjem sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Lokalna samouprava uputila je zahtev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva životne sredine Republike Srbije 8. februara, saglasnost ministarstva je dobijena 16. marta a u Požarevac je stiglo 21. marta 273 miliona dinara. Vrednost fonda je 273 miliona dinara, kazao je Bane Spasović, gradonačelnik Požarevca obrazlažući rebalans budžeta.

Sa sednice Skupštine

Sa sednice Skupštine

Deo pomenutog programa finansira se iz očekivanog prihoda od naknade za emisiju sumpor dioksida, azot dioksida i praškastih materija i za korišćenje mineralnih sirovina. U 2016. godini za period januar-april, predviđen je iznos od 59 miliona dinara. Rashodi budžeta su 4 milijarde i 130 miliona dinara,za troškove operativnog rada lokalne samouprave, plata, materijalnih troškova, zajedničkih troškova funkcionisanja, transfer gradskoj opštini Kostolac iznosi 2 milijarde 401 milion dinara. U rezervi će biti 35 miliona dinara. Investiciona ulaganja predviđena budžetom iznose milijardu 584 miliona dinara,ulaganje u poljoprivredu 108 miliona dinara. Sredstva Budžetskog fonda za podsticaj u poljoprivredi iznose 69 miliona dinara, sredstva po programu zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta iznose 39 miliona dinara“, rekao je gradonačelnik Spasović.

skupstina_1

Investiciona ulaganja predviđena budžetom, kao što je već rečeno, iznose milijardu 584 miliona dinara. Investicioni rashodi i izdaci koji se raspoređuju po posebnim programima i korišćena sredstva planirani su u iznosu od milijardu i 167 miliona dinara. Investiciona ulaganja po programu Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u iznosu od 812 miliona dinara, po programu mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca 322 miliona dinara, po programu bezbednosti u saobraćaju 30 miliona dinara, i po programu pošumljavanja 2 miliona dinara. Ostala inesticiona ulaganja koja se finansiraju iz tekućih budžetskih sredstava planirana su u iznosu od 417 miliona dinara. Za realizaciju kapitalnih projekata, 102 je trenutno u planu, budžetom je predviđeno miijardu i 207 milona dinara. Po izvoru finansiranja pomenuta sredstva obezbeđena su iz tekućih prihoda i primanja budžeta 159 miliona dinara, iz neutrošenih sredstava prethodnih godina milijardu 48 miliona dinara. Narednih dana biće određeni koordinator i komisija koji će se baviti realizacijom projekata. Izvršiće se revizija svih projekata kod kojih nije došlo do realizacije i određena sredstva će biti preusmerena na druge projekte. Ovim rebalansom obezbeđeno je dodatnih 74 miliona dinara Gradskoj opštini Kostolac i to 4 miliona dinara za finansiranje tekućih izdataka budžetskih korisnika, za investiciona ulaganja budžetskih korisnika GO Kostolac 5 miliona dinara, investiciona ulaganja po programu Bužetskog fonda za zaštitu životne sredine odobren od ministarstva poljoprivrede 63 miliona dinara (završetak toplifikacije gradske opštine Kostolac 6 faza naselja Petka i fekalne kanalizacije u Prvomajskoj ulici u Kostolcu). Struktura učešća u budžetu po programima:Lokalni razvoj i prostorno planiranje 307 miliona dinara ili 7, 5 odsto, komunalna delatnost milijardu i 120 miliona dinara ili 27 odsto, lokalni ekonomski razvoj 18 miliona dinara ili 0,4 odsto, razvoj turizma 30 miliona ili 0,7 odsto, razvoj poljoprivrede 108 miliona dinara ili 2,6 odsto, zaštita životne sredine 9 miliona dinara ili 0,2 odsto, putna infrastruktura 445 miliona dinara 10,8 odsto, predškolsko vaspitanje 342 miliona dinara ili 8,3 odsto, osnovno obrazovanje 162 miliona dinara ili 3,9 odsto, srednje obrazovanje 120 miliona ili 2,9 odsto, socijalna i dečija zaštita101 milion ili 2,5 odsto, primarna zdravstvena zaštita 29 miliona ili 0,7 odsto, razvoj kulture 281 milion ili 6,8 odsto, i za razvoj sporta i omladinu oko 74 miliona dinara ili 1,8 odsto sa tendencijom da se prebace i dodatna sredstva. Lokalnoj samoupravi opredeljeno je 978 miliona dinara, odnosno 23, 7 odsto.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter