Почетак » Актуелно » О Граду
 

Седница Скупштине града Пожаревца о ребалансу буџета

Буџет 4 милијарде и 130 милиона динара

На седници Скупштине града Пожаревца, којом је председавао Бојан Илић, усвојен је ребаланс буџета који износи 4 милијарде и 130 милиона динара. Дефицит износи милијарду и 331 милион динара, а за покриће ће се користити неутрошена средства из ранијих година. У овој години нема задуживања локалне самоуправе.

Са седнице Скупштине

Са седнице Скупштине

-Приходи буџета износе 2 милијарде 412 милона динара. Из претходне године пренето је милијарду и 712 милиона динара, а од иностраних донација преостало је 4 милиона динара. У буџет се сливају и трансферна средства министарства културе у износу од 850 милона динара. Ребаланс буџета требало је усвојити много раније и остварени су готово сви услови за то, али до тога ипак није дошло. Из Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца Министарства рударства и енергетике у градски буџет долази 164 милиона динара. Предлог програма је надлежном министарству упућен 26 јануара, решење је донето 3. фебруара, а локална самоуправа је добила сагласност 22. марта и то је један од објективних разлога што раније није уследио ребаланс и каснило се са инвестицијама. Слична ситуација је и са распоредом инвестиција у складу са коришћењем средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине. Локална самоуправа упутила је захтев Министарству пољопривреде, шумарства животне средине Републике Србије 8. фебруара, сагласност министарства је добијена 16. марта а у Пожаревац је стигло 21. марта 273 милиона динара. Вредност фонда је 273 милиона динара, казао је Бане Спасовић, градоначелник Пожаревца образлажући ребаланс буџета.

Са седнице Скупштине

Са седнице Скупштине

Део поменутог програма финансира се из очекиваног прихода од накнаде за емисију сумпор диоксида, азот диоксида и прашкастих материја и за коришћење минералних сировина. У 2016. години за период јануар-април, предвиђен је износ од 59 милиона динара. Расходи буџета су 4 милијарде и 130 милиона динара,за трошкове оперативног рада локалне самоуправе, плата, материјалних трошкова, заједничких трошкова функционисања, трансфер градској општини Костолац износи 2 милијарде 401 милион динара. У резерви ће бити 35 милиона динара. Инвестициона улагања предвиђена буџетом износе милијарду 584 милиона динара,улагање у пољопривреду 108 милиона динара. Средства Буџетског фонда за подстицај у пољопривреди износе 69 милиона динара, средства по програму заштите и уређења пољопривредног земљишта износе 39 милиона динара“, рекао је градоначелник Спасовић.

skupstina_1

Инвестициона улагања предвиђена буџетом, као што је већ речено, износе милијарду 584 милиона динара. Инвестициони расходи и издаци који се распоређују по посебним програмима и коришћена средства планирани су у износу од милијарду и 167 милиона динара. Инвестициона улагања по програму Буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 812 милиона динара, по програму мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца 322 милиона динара, по програму безбедности у саобраћају 30 милиона динара, и по програму пошумљавања 2 милиона динара. Остала инестициона улагања која се финансирају из текућих буџетских средстава планирана су у износу од 417 милиона динара. За реализацију капиталних пројеката, 102 је тренутно у плану, буџетом је предвиђено миијарду и 207 милона динара. По извору финансирања поменута средства обезбеђена су из текућих прихода и примања буџета 159 милиона динара, из неутрошених средстава претходних година милијарду 48 милиона динара. Наредних дана биће одређени координатор и комисија који ће се бавити реализацијом пројеката. Извршиће се ревизија свих пројеката код којих није дошло до реализације и одређена средства ће бити преусмерена на друге пројекте. Овим ребалансом обезбеђено је додатних 74 милиона динара Градској општини Костолац и то 4 милиона динара за финансирање текућих издатака буџетских корисника, за инвестициона улагања буџетских корисника ГО Костолац 5 милиона динара, инвестициона улагања по програму Бужетског фонда за заштиту животне средине одобрен од министарства пољопривреде 63 милиона динара (завршетак топлификације градске општине Костолац 6 фаза насеља Петка и фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу). Структура учешћа у буџету по програмима:Локални развој и просторно планирање 307 милиона динара или 7, 5 одсто, комунална делатност милијарду и 120 милиона динара или 27 одсто, локални економски развој 18 милиона динара или 0,4 одсто, развој туризма 30 милиона или 0,7 одсто, развој пољопривреде 108 милиона динара или 2,6 одсто, заштита животне средине 9 милиона динара или 0,2 одсто, путна инфраструктура 445 милиона динара 10,8 одсто, предшколско васпитање 342 милиона динара или 8,3 одсто, основно образовање 162 милиона динара или 3,9 одсто, средње образовање 120 милиона или 2,9 одсто, социјална и дечија заштита101 милион или 2,5 одсто, примарна здравствена заштита 29 милиона или 0,7 одсто, развој културе 281 милион или 6,8 одсто, и за развој спорта и омладину око 74 милиона динара или 1,8 одсто са тенденцијом да се пребаце и додатна средства. Локалној самоуправи опредељено је 978 милиона динара, односно 23, 7 одсто.

Подели са другима: Facebook Twitter