Почетак » Актуелно » О Граду
 

Спектакуларни карневал – симбол мира и љубавиSpectacular Carnival – a symbol of peace and love

Спектакуларни карневал у Пожаревцу, одушевио је хиљаде пожаревљана и њихових гостију још једном потврдивши да је ова изванредна манифестација, која је изазивала салве аплауза, оправдала своју мисију симбола љубави и мира међу људима са свих меридијана. Успешном организацијом четвртог Међународног карневала у Пожаревцу, највеће пратеће манифестације Љубичевских коњичких игара, Пожаревљани су још једном доказали да се нису случајно нашли у групи европских карневалских градова. Да све протекне на задовољство бројних посетилаца карневала и учесника, којих је из године у годину све више, потрудили су се чланови Организационог одбора овогодишњих Љубичевских коњичких игара задужени за карневал, Туристичка организација, град Пожаревац, бројни волонтери… Међу онима који су дошли да поздраве учеснике карневалске поворке, било је и младих и старих. Они времешнији су “путовали” светом одушевљени маскама и извођачима игара из земаља Русије, Малезије… Срдачно су поздрављане и комшије, карневалске групе из Црне Горе, Хрватске, Словеније, Македоније, Бугарске, и они још ближи: из Шапца, Београда Лесковца, Новог Сада… Најмлађи су се радовали шаренилу лепршавих костима паунова, балерина, лењог цврчка… ишчекујући са нестрпљењем сваку наредну карневалску тачку. На челу карневалске поворке која се кретала централним улицама града, ношене су заставе Србије, Града Пожаревца и Федерације европских карневалских градова.

Поворку у којој је учествовало тридесетак карневалских група, предводили су градоначелник Миомир Илић, председник Федерације европских карневалских градова, Хенри Ван дер Крон са сарадницима, заменица градоначелника Пожаревца, Вукица Васић, директор ТОП и председник Организационог одбора Карневала, Дејан Савић, уметнички директор Карневала, Маја Скендеровић Бонић, као и представници гостујућих карневалских група. Манифестацији су поред чланова Градског већа, присуствовали и председник Скупштине Града Пожаревца, Жарко Пивац, са замеником, Милићем Јовановићем.

Након примопредаје карневалских кључева, окупљеним грађанима се обратио градоначелник Миомир Илић, присећајући се “првих корака” које је начинила ова, данас велика манифестација. По његовим речима, огромна заслуга за то што се Град Пожаревац налази на мапи карневалских градова, припада, управо, Хенрију Ван дер Крону за кога је сваки карневал, па и овај пожаревачки, симбол љубави, пријатељства, разумевања и мира. После оглашавања фанфара и подизања застава, директор Туристичке организације Пожаревца и председник Организационог одбора карневала, Дејан Савић, прогласио је ову највећу пратећу манифестацију Љубичевских коњичких игара, отвореном. Сигуран у њену будућност он је изразио наду да ће се у Пожаревцу одржати још пуно међународних карневала. Карневалска радост “живела” је до ватромета којим је четврто међународно карневалско дружење у Пожаревцу званично завршено, али оно незванично, потрајало је до дубоко у ноћ.

Сутрадан, у Пожаревцу је одржан Дечји карневал, манифестација у којој је учествовао велики број малишана. Балерине, каубоји, гусари, пчелице и виле, продефиловали су градом праћени одушевљењем и аплаузима великог броја Пожаревљана.

Четвртом Међународном карневалу у Пожаревцу претходио је свечани пријем, који је организовао градоначелник Миомир Илић. Поред великог броја гостију међу којима су били председник Федерације европских карневалских градова, Хенри Ван дер Крон и представници карневалских група, пријему су, испред града домаћина, присуствовали заменица градоначелника Вукица Васић, директор Туристичке организације, Дејан Савић, уметнички директор Карневала, Маја Скендеровић Бонић… Речима добродошлице обратили су се градоначелник, Миомир Илић и директор ТОП, Дејан Савић.

У име представника карневалских група, на гостопримству се захвалио председник ФЕЦЦ, Хенри Ван дер Крон, након чега су размењени поклони. Председник ФЕЦЦ-а у Словенији, Бранко Брумен и председник ФЕЦЦ-а у Македонији, Александар Цицимов, нови су чланови Међународног борда карневала, док је за почасног сенатора ФЕЦЦ, изабран градоначелник Птуја, Штефан Челан. Уручењем препознатљивих симбола, белих капа и беџева са знаком ФЕЦЦ-а, на свечаном пријему у Пожаревцу обављена је њихова инаугурација.

Пожаревачки карневал 2012 Галерија – Пожаревачки Карневал 2012

Spectacular Carnival in Pozarevac, thrilled thousands of citizens of Pozarevac and their guests once again confirming that this extraordinary event, which caused an outburst of applause, lived up to its mission of symbols of love and peace among people from all over. The successful organization of the fourth International Carnival in Pozarevac,  most associated events Ljubicevo Equestrian Games, citizens of Pozarevac once again proved that they had not accidentally found in a group of European Carnival Cities. That everything goes to the satisfaction of many visitors and participants of the carnival, which is from year to year, made sure the members of the Organizing Committee of this year Ljubicevo Equestrian Games in charge of the carnival, the Tourist Organization, the city of Pozarevac, many volunteers … Among those who came to welcome the participants of the carnival parade, there were young and old.  Warmly greeted and neighbors, carnival groups from Montenegro, Croatia, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, and they near Sabac and Belgrade Leskovac, Novi Sad … The youngest looked forward to a colorful fluttering peacock costume, ballerina, lazy crickets … eagerly awaiting the next carnival every point. At the head of the carnival procession that walked the streets of the central city, carried the flags of Serbia, City of Pozarevac and the Federation of European Carnival Cities.

Procession which was attended by about thirty carnival groups, led by Mayor Miomir Ilic, president of the Federation of European Carnival Cities – Henri Van der Kron and associates, Deputy Mayor of Pozarevac Vukica Vasic, TOP director and president of the Organizing Committee of Carnival, Dejan Savic, artistic director of the carnival, Maja Skenderović Bonić and representatives visiting the carnival groups. Event, in addition to members of the City Council, and attended by the President of the Assembly of Pozarevac, Zarko Pivac, with the deputy Milic Jovanovic.

After handing over the keys of carnival, the assembled citizens addressed the mayor Miomir Ilic, invoking the “first steps” that has made this one, big event today. According to him, the enormous credit for what the city is on the map Pozarevac carnival cities, belongs, right, Henry Van der Krone for whom every carnival, including this Pozarevac, a symbol of love, friendship, understanding and peace. After the fanfare of advertising and raising the flag, Director Tourism Organization Pozarevac and Chairman of the Organizing Committee of carnival, Dejan Savic, declared this the largest event supporting Ljubicevo Equestrian Games, outdoors. In future safe, he expressed hope that the Pozarevac hold a lot of international carnivals. Carnival joy “live” to the fireworks, which is the fourth international carnival party in Pozarevac officially over, but it unofficially, continued until late into the night.

The next day in Pozarevac was held Kids Carnival , in the event where a large number of children. Ballerinas, cowboys, pirates, fairies and bees, paraded the city followed by applause from the large number of citizens.

Fourth International Carnival in Pozarevac was preceded by a reception, which was organized by the Mayor Miomir Ilic. Besides a large number of guests, among them the president of the Federation of European Carnival Cities, Henri Van der Kron and representatives of carnival groups, the reception was in front of the host city, attended by Deputy Mayor Vukica Vasic, Director Tourism Organization, Dejan Savic, artistic director of the Carnival, Maja Skenderovic Bonic. On behalf of the carnival groups, the President thanked the hospitality FECC, Henry Van der Kron, after which they exchanged gifts. President FECC in Slovenia, and the president Branko Brumen FECC in Macedonia, Alexander Cicimov, the new members of the board of the carnival, and an honorary FECC senators, elected Mayor of Ptuj, Stefan Celan. Handing recognizable symbols, white caps and badges with the sign FECC, at the reception at Pozarevac performed their inauguration.

Подели са другима: Facebook Twitter