Почетак » Попис пољопривреде » О Граду
 

Списак кандидата за интервју за обуку за градске инструктореList of candidates for interview training for district instructors

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012. године на територији града Пожаревца (у даљем тексту: Пописна комисија) на основу члана 9. Закона о попису пољопривреде 2012. („Службени гласник РС, број 104/09 и 24/11“) и тачке 1.3. Упуства за организацију и извршење пописа Републичког завода за статистику, дана 05.07.2012. године, објављује

СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ИНТЕРВЈУ

ЗА ОБУКУ ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

Републички завод за статистику у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спроводиће Попис пољопривреде на територији Републике Србије.

Републички завод за статистику је објавио Јавни позив за пријављивање кандидата за учествовање у Попису пољопривреде 2012. године у својству градских инструктора, објављен је у средствима информисања 1. јуна 2012. године. Кандидати су пријављивање вршили електронски преко веб – сајта Завода, попуњавањем електронске пријаве за учешће у попису до 30. јуна 2012. године.

Републички завод за статистику је на основу пријављених кандидата за градске инструкторе, а према јeднаком броју бодова, формирао листу кандидата са којима ће се обавити интервју. Позивају се следећи кандидати, који су ушли у ужи избор, да се појаве на интервју 9. и 10. јула 2012. године у 8:00 часова у сали број 11 зграде Градске управе града Пожаревца, улица Дринска број 2, Пожаревац.

Кандидати за интервју за Град Пожаревац

1. Ана Ђорђевић

2. Јовица Јуришић

3. Станислава Станковић

4. Ненад Вујчић

5. Александар Стојановић

6. Звездана Јовановић

7. Слободан Стојићевић

8. Јасмина Стојимировић

9. Санела Ненадовић

10. Снежана Милосављевић

11. Весна Јовић

12. Оливера Нешковић

13. Весна Живановић

14. Миодраг Лазаревић

15. Јасмина Мијатовић

16. Драган Ристић

17. Дејан Јузбашић

Кандидати за интервју за Градску општину Костолац

18. Драгољуб Ивановић

19. Санела Марјановић

20. Данијела Милкић

Именовани кандидати који су се пријавили да обављају послове у другим службама везаним са пољопривредом, у обавези су да на интервју донесу потврду од свог послодавца, којим се тај податак потврђујe.

Уколико кандидат, чије се име и презиме налази на списку, не дође на интервју, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Ближа обавештења у вези интервјуа могу се добити у Пописној комисији.

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012. на територији града Пожаревца

У Пожаревцу, 05.07.2012. године

Број: 01-320-21/2012

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012. године на територији града Пожаревца (у даљем тексту: Пописна комисија) на основу члана 9. Закона о попису пољопривреде 2012. („Службени гласник РС, број 104/09 и 24/11“) и тачке 1.3. Упуства за организацију и извршење пописа Републичког завода за статистику, дана 05.07.2012. године, објављује

СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ИНТЕРВЈУ

ЗА ОБУКУ ЗА ГРАДСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

Републички завод за статистику у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спроводиће Попис пољопривреде на територији Републике Србије.

Републички завод за статистику је објавио Јавни позив за пријављивање кандидата за учествовање у Попису пољопривреде 2012. године у својству градских инструктора, објављен је у средствима информисања 1. јуна 2012. године. Кандидати су пријављивање вршили електронски преко веб – сајта Завода, попуњавањем електронске пријаве за учешће у попису до 30. јуна 2012. године.

Републички завод за статистику је на основу пријављених кандидата за градске инструкторе, а према јeднаком броју бодова, формирао листу кандидата са којима ће се обавити интервју. Позивају се следећи кандидати, који су ушли у ужи избор, да се појаве на интервју 9. и 10. јула 2012. године у 8:00 часова у сали број 11 зграде Градске управе града Пожаревца, улица Дринска број 2, Пожаревац.

Кандидати за интервју за Град Пожаревац

1. Ана Ђорђевић

2. Јовица Јуришић

3. Станислава Станковић

4. Ненад Вујчић

5. Александар Стојановић

6. Звездана Јовановић

7. Слободан Стојићевић

8. Јасмина Стојимировић

9. Санела Ненадовић

10. Снежана Милосављевић

11. Весна Јовић

12. Оливера Нешковић

13. Весна Живановић

14. Миодраг Лазаревић

15. Јасмина Мијатовић

16. Драган Ристић

17. Дејан Јузбашић

Кандидати за интервју за Градску општину Костолац

18. Драгољуб Ивановић

19. Санела Марјановић

20. Данијела Милкић

Именовани кандидати који су се пријавили да обављају послове у другим службама везаним са пољопривредом, у обавези су да на интервју донесу потврду од свог послодавца, којим се тај податак потврђујe.

Уколико кандидат, чије се име и презиме налази на списку, не дође на интервју, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Ближа обавештења у вези интервјуа могу се добити у Пописној комисији.

Пописна комисија за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012. на територији града Пожаревца

У Пожаревцу, 05.07.2012. године

Број: 01-320-21/2012