Почетак » Актуелно » О Граду
 

Стална изложбена поставка Пожаревачког мираExhibition of “Pozarevac Peace”

У Царском шатору у парку Пожаревачког мира, на брду Тулба, отворена је стална изложбена поставка посвећена европском мировном конгресу који је одржан у Пожаревцу 1718. године. Мир је потписан између зараћених монархија: Турске и Хабзбуршке монархије а гаранти су биле највеће европске силе тога времена. Присуствовали су бројни представници амбасада и јавног живота пожаревачког краја.

Говорећи о значају Пожаревачког мира као политичког догађаја са почетка 18. века, председница Управног одбора Фондације Пожаревачког мира, Вукица Васић, заменица градоначелника Пожаревца, навела је да стална изложбена поставка, у виду костимираних фигура, представља учеснике мировног конгреса што ће бити занимљива атракција за туристе, ђаке и љубитеље историје.

Осим Пожаревца, мировни уговори и европски конгреси су се у прошлости, поред других градова, одржавали и у Сремским Карловцима па је, тим поводом, овом приликом потписан Протокол о сарадњи између ова два града.

Изложба ће бити доступна за посете свих знатижељника.In the Imperial tent in the park “Pozarevac Peace” on the hill Tulba opened exhibition dedicated to European peace congress held in Pozarevac 1718th year. Peace was signed between the warring monarchy: Turkey and the Habsburg monarchy and the guarantors were the biggest European powers at that time. It was attended by numerous representatives of embassies and public life of Pozarevac.

Speaking about the importance of  Pozarevac peace as political event of the 18th century, the president of the Executive Board of the Foundation Pozarevac Peace, Vukica Vasic, Deputy Mayor of Pozarevac, said that the permanent exhibition in the form of costumed figures, a peace conference participants what will be an interesting attraction for tourists, students and fans of history.

Besides Pozarevac peace agreements and European conventions in the past, among other cities, held in Sremski Karlovci so this time signed a Protocol on Cooperation between the two cities.

The exhibition will be available for visits to all curious.

Подели са другима: Facebook Twitter