Почетак » Актуелно » О Граду
 

Сузана Булајић нови начелник Градске управе

Градско веће града Пожаревца именовало је Сузану Булајић на место в.д. начелника Градске управе до окончања конкурса за постављање новог начелника.

Сузана Булајић

Сузана Булајић

Сузана Булајић је рођена 1984. године у Пожаревцу где је завршила основну школу и Гимназију. Нова начелница је, као општински стипендиста, дипломирала 2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Након завршетка студија почиње да ради на месту судијског приправника Основног суда у Пожаревцу, одакле прелази је на место адвокатског приправика у адвокатској канцеларији у Београду. Правосудни испит положила је 2011. године, а након тога именована је за председника Комисије за излагање података о непокретностима у РГЗ Служби за катастар непокретности Пожаревац. Од 2013. до 2014. године радила је као судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу. Од августа 2014. године запослена је у Градској управи Града Пожаревца на радном месту виши стручни сарадник у Одељењу за општу управу и скупштинске послове – Одсек за стручне послове градоначелника и Градског већа.
У образложењу одлуке Градског већа наводи се да је потребно обезбедити несметано функционисање Градске управе до постављења новог начелника, као и да за начелника Градске управе може бити постављено лице које има завршен Правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Подели са другима: Facebook Twitter