Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Suzbijanje larvi komaraca

Gradska uprava Požarevca zaključila je ugovor sa Zavodom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Еko-san“ iz Beograda i firmom za preventivno-sanitarnu zaštitu „Еko-dez“ Beograd, o sprovođenju sistematske dezinsekcije u 2015. godini za grad Požarevac, gradsku opštinu Kostolac, naselja Zabela i LJubičevo kao i priobalna naselja u pojasu korita reka: Dunav, Velika Morava i Mlava.

Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, tokom ove nedelje počinje tretman suzbijanja larvi komaraca.

O daljim aktivnostima dezinsekcije biće izdato blagovremeno obaveštenje.