‘amss’

AMSS – pogodnosti u pružanju svojih usluga vojnim invalidima i civilnim invalidima rata

Auto moto savez Srbije je doneo odluku o određenim pogodnostima u pružanju svojih usluga vojnim invalidima i civilnim invalidima rata.  AMSS, pogodnosti za RVI i CIR...

AMSS – pogodnosti za RVI i CIR

Auto moto savez Srbije je doneo odluku o određenim pogodnostima u pružanju svojih usluga vojnim invalidima i civilnim invalidima rata. AMSS je određenom broju svojih filijala uputio sledeće obaveštenje:  AMSS Obaveštenje...