‘cene’

Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga

 Obaveštenje o ostvarivanju subvencionisane cene komunalnih usluga na teritoriji grada Požarevca...