‘cenovnik komunalnih usluga’

Нови ценовник услуга – Јавна предузећаThe new pricelist – public companies

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-9/2013-6 од 14. фебруара 2013. године, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, објављује на огласној табли и сајту града Пожаревца,...