‘cenovnik usluga’

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - jun 2021. godine Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - avgust 2020. godine Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - maj 2020. godine Kvalitet vode za piće sa...

JP “Toplifikacija” – cenovnik usluga JP “Toplifikacija” – price list

 JP "Toplifikacija" - cenovnik usluga  JP "Toplifikacija" - price list...

Cenovnik usluga javnih preduzećaPrice list of public companies

Odeljenje za finansije i javne nabavke Gradske uprave grada Požarevca objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu grada Požarevca novi cenovnik usluga javnih preduzeća:  JKP "Parking servis" Požarevac  - od 01. 02. 2014. godine  JKP "Komunalne službe" Požarevac - od 01. 02. 2014. godine ...