‘cenovnik usluga’

Квалитет воде за пиће са јавних чесми

Квалитет воде за пиће са јавних чесми - јун 2021. године Квалитет воде за пиће са јавних чесми - август 2020. године Квалитет воде за пиће са јавних чесми - мај 2020. године Квалитет воде за пиће са...

ЈП “Топлификација” – ценовник услуга JP “Toplifikacija” – price list

 ЈП "Топлификација" - ценовник услуга  JP "Toplifikacija" - price list...

Ценовник услуга јавних предузећаPrice list of public companies

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Пожаревца објављује на огласној табли и сајту града Пожаревца нови ценовник услуга јавних предузећа:  ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац  - од 01. 02. 2014. године  ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац - од 01. 02. 2014. године ...