‘clanovi’

Нови чланови Градског већаNew members of the City Council

На седници Скупштине града именовано је ново Градско веће које ће убудуће уместо 9 имати 10 чланова. Скупштина града је разрешила пет чланова из Демократске странке и Српског покрета обнове а именовала нових 6 који долазе из СНС, Нове Србије и УРС. Како је...

Чланови Градског већа

Градско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и...