‘davaoci krvi’

Priznanja višestrukim davaocima krviAcknowledgements multiple donor

U Požarevcu su uručena priznanja višestrukim davaocima dragocene tečnosti a  neposredni povod bio je Svetski dan dobrovoljnih davaoca krvi u čemu žitelji ovoga grada prednjače u Srbiji. To mu daje za pravo činjenica da je proglašavan za najhumaniji grad u državi i da je i...