‘davaoci krvi’

Признања вишеструким даваоцима крвиAcknowledgements multiple donor

У Пожаревцу су уручена признања вишеструким даваоцима драгоцене течности а  непосредни повод био је Светски дан добровољних даваоца крви у чему житељи овога града предњаче у Србији. То му даје за право чињеница да је проглашаван за најхуманији град у држави и да је и...