‘devizni racun’

Девизни рачун код Народне банке Србије за уплате финансијске помоћи за отклањање штета од поплаваForeign currency account at the National Bank of Serbia for the payment of financial assistance for the removal of flood damage

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА Одељење за финансије и јавне набавке Број: службено Датум: 29.05.2014. Пожаревац Град Пожаревац је отворио наменски девизни рачун код Народне банке Србије за уплате финансијске помоћи за отклањање штета од поплава. ...