‘dezinsekcija’

Sistematska dezinsekcija za grad Požarevac

SISTEMATSKA DEZINSEKCIJA ZA GRAD POŽAREVAC I GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC, NASELjA ZABELA, LjUBIČEVO I PRIOBALNA NASELjA U POJASU KORITA REKE DUNAV, VELIKA MORAVA I MLAVA OBAVIĆE SE avio tretman i tretman sa zemlje 15.07.2015.godine u vremenu od 18-23h upozoravaju se odgajivači pčela da u navedenom...

Jesenja sistematska dezinsekcija na teritoriji grada PožarevcaAutumn systematic fumigation in the city of Pozarevac

KOMISIJA ZA NADZOR I KONTROLU SPROVOĐENjA TRETMANA SISTEMATSKE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCAOBAVEŠTNjEJESENjA SISTEMATSKA DEZINSEKCIJA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA(ukoliko se ostvare prognozirani vremenski uslovi: brzina vetra,temperatura, vazdušni pritisak, izostanak padavina)OBAVIĆE SE 20.08.2014.godine (SREDA) u vremenu od 18-23hi to: - aviotretman preparatom moslink 0,8ULV - tretmanom sa...

Tretman sistematske dezinsekcijeTreatment of systemic disinfestation

- Štab za vanredne situacije grada Požarevca obaveštava građane da će u subotu 24. maja, u večernjim satima, biti obavljeno drugo vanredno suzbijanje odraslih formi komaraca na poplavljenim područjima sela: Stari Kostolac(elektrana), Drmno, Bradarac, Maljurevac, Bubušinac Bratinac, Nabrđe, Trnjane i Dubravica(Margum). Tretman će biti...