‘gasovod’

Gasovodna mreža do kraja maja

U okviru projekta gasifikacije Braničevskog okruga, kompletna gasovodna mreža u Požarevcu trebalo bi da bude završena do kraja narednog meseca. Sa posete gasovodu Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, sa saradnicima iz gradske uprave i nadležnih javnih preduzeća, obišao je merno-regulacionu stanicu gasifikacije na...