‘gis’

Završna konferencija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ The final conference of the project „Asset Management – for the benefit of all“

Završna konferencija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ održana je u svečanoj  sali Gradskog zdanja uz prisustvo funkcionera lokalne samouprave grada Požarevca, predstavnika susednih opština i Braničevskog upravnog okruga kao i menadžerka Programa iz Delegacije EU Danka Bogetić i Aleksandar Marinković iz SKGO. Predstavljeni...

Počela obuka za unos podataka u geografski informacioni sistemTraining for entering data into a geographic information system

U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve'', počela je petodnevna obuka za primenu geografskog informacionog sistema (GIS) za dvadeset i petoro zaposlenih u opštinskim upravama i lokalnim javnim preduzećima iz svih opština partnera na Projektu. Cilj obuke je da se polaznici osposobe za korišćenje GIS...

Dobijen softver i računarska opremaInstalled Software and Computer equipment

Gradski projekat ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’ U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, grad Požarevac sa partnerima dobio je softver za upravljanje javnom imovinom  i računarsku opremu. Vrednost softvera je 12.000.000 dinara, a vrednost računarske opreme je 1.140.000 dinara.  Nabavljen softver za upravljanje javnom imovinom...