‘izbor korisnika’

Избор корисника социјалног становања избеглих, односно интерно расељених лица у Узун Мирковој

  Комисија за избор корисника социјалног становања избеглих, односно интерно расељених лица у Узун Мирковој...