‘javna nabavka’

Konkurs – javna nabavka: Projekat zatvorenog bazenaCompetition – Public procurement: Project indoor swimming pool

JP ’’DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA’’ Lole Ribara 2,12000 Požarevac KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU KONKURSA ZA DIZAJN PREDMET JAVNE NABAVKE: nabavka usluga Projekat zatvorenog bazena-Izrada idejnog rešenja za izradu Glavnog projekta sportskog objekta zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima, Požarevac BROJ JAVNE...