‘javne nabavke’

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке  Правилник о измени правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке...

Унапређено организовање јавних набавкиImproved organization of public procurement

Представницима града Пожаревца уручено је признање за значајне резултате остварене у спровођењу пројекта „Јачање механизама одговорности у јавним финансијама“. Признање је уручио директор Управе за јавне набавке Републике Србије, Предраг Јовановић који је нагласио да је кључна компонета пројекта унапређење организације јавних набавки у пет...