‘javni beleznici’

Јавни бележник на територији града Пожаревца

Поводом чињенице да је Народна Скупштина РС усвојила Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа, као и да јавни бележници почињу са радом 01. септембра 2014. године, обавештавамо грађане да је јавни бележник на територији града Пожаревца: 1.Чедомир Марјановић Улица: 15. октобар 2 ...