‘kolektivni ugovori’

Potpisani kolektivni ugovori sa predstavnicima sindikata u komunalnoj oblastiSigned collective agreements with trade union representatives in the communal area

Potpunije regulisana prava radnika Posle brojnih i dugotrajnih usaglašavanja u nadležnim organima i radnim kolektivima, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić potpisao je kolektivne ugovore sa predstavnicima javnih preduzeća koja se bave komunalnim delatnostima kao Direkcije za izgradnju. Ugovor sa sindikatom komunalaca Potpisani...